งานเลี้ยงขันโตกคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562
งานเลี้ยงขันโตกคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินนท์ นันทิยา รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานเลี้ยงขันโตกคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดย สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของล้านนาไทย และเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีความอุตสาหะอดทน ร่วมใจกันทำกิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ และมหาวิทยาลัยด้วยความสามัคคีกลมเกลียว เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 ณ โถงชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ร่วมพิธี

 


วันที่ : 19 ก.ย. 2019

ค้นหาข่าว
หน่วยงาน
คีย์เวิร์ด
ค้นหาจาก
หมวดหมู่ข่าว