ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒
ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒

คณะวิทยาศาสตร์ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มช.
ร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน

๕๕ ปี วิทยา...สัญญาผูกพัน
ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้อง SCB2100 อาคาร ๔๐ ปี คณะวิทยาศาสตร์

**บุคลากรทุกท่าน โปรดลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
 


วันที่ : 7 ก.ย. 2019

ค้นหาข่าว
หน่วยงาน
คีย์เวิร์ด
ค้นหาจาก
หมวดหมู่ข่าว