การอบรมการจัดการสารเคมีของเสียอันตราย และความปลอดภัยภายในห้องปฏิบัติการภาควิชาชีววิทยา ประจำปี 2562
การอบรมการจัดการสารเคมีของเสียอันตราย และความปลอดภัยภายในห้องปฏิบัติการภาควิชาชีววิทยา ประจำปี 2562

       ภาควิชาชีววิทยาจัดการอบรมการจัดการสารเคมีของเสียอันตราย และความปลอดภัยภายในห้องปฏิบัติการภาควิชาชีววิทยา ประจำปี 2562 เมื่อวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 สถานที่ ห้อง BB1100 และห้องปฏิบัติการภาควิชาชีววิทยา ชั้น 5 - 6 อาคาร 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีของเสียอันตราย และความปลอดภัยภายในห้องปฏิบัติการ ภาควิชาชีววิทยา ให้แก่นักศึกษา เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจถึงแนวปฏิบัติด้านการจัดการความปลอดภัยภายในห้องปฏิบัติการอย่างถูกต้อง


วันที่ : 7 ก.ย. 2019

ค้นหาข่าว
หน่วยงาน
คีย์เวิร์ด
ค้นหาจาก
หมวดหมู่ข่าว