อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์นำโครงการพัฒนานวัตกรรมการล้างผลิตผลการเกษตรฯ ผ่านการคัดเลือกโครงการปั้นดาว ค้นหาสุดยอดงานวิจัยและนวัตกรรม
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์นำโครงการพัฒนานวัตกรรมการล้างผลิตผลการเกษตรฯ ผ่านการคัดเลือกโครงการปั้นดาว ค้นหาสุดยอดงานวิจัยและนวัตกรรม

      ผศ.ดร.กานดา หวังชัย ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ได้นำเสนอโครงการเรื่อง "การพัฒนานวัตกรรมการล้างผลิตผลการเกษตรเพื่อลดการปนเปื้อนด้วยเทคโนโลยีออกซิเดชันสำหรับอุตสาหกรรมอาหารปลอดภัย" ภายใต้โครงการปั้นดาว ค้นหาสุดยอดงานวิจัยและนวัตกรรม รอบจับคู่ ระหว่างนักวิจัยและคณะที่ปรึกษา (coach) ในวันที่ 4 กันยายน 2562 ณ ศูนย์นวัตกรรมและเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์การค้าบางซื่อจงชั่น ชั้น 7 จตุจักร กรุงเทพมหานครฯ ผลจากการนำเสนอ ผศ.ดร.กานดา ได้ผ่านการคัดเลือกสู่ทีมโค้ช อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (STeP) โดยมี ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ เป็นหัวหน้าทีมโค้ชครั้งนี้

 


วันที่ : 7 ก.ย. 2019

ค้นหาข่าว
หน่วยงาน
คีย์เวิร์ด
ค้นหาจาก
หมวดหมู่ข่าว