พิธีปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562
พิธีปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562

         ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  เป็นประธานในพิธีปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 และกล่าวแสดงความขอบคุณหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุนการจัดงาน ตลอดจนคณะครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ตลอด 3 วัน ของการจัดงาน ตั้งแต่วันที่ 18-20 สิงหาคม 2562 นอกจากนี้ภายในงานยังมีการมอบรางวัลการประกวดชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ และโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทกายภาพ ประเภทชีวภาพ และประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยมีคณะนักเรียนและครูจากโรงเรียนต่างๆ ในเขตภาคเหนือตอนบนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ ห้องบรรยาย SCB2100 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 


วันที่ : 20 ส.ค. 2019

ค้นหาข่าว
หน่วยงาน
คีย์เวิร์ด
ค้นหาจาก
หมวดหมู่ข่าว