โครงการ Smart Bee คณะวิทย์ มช. จัดสัมมนาความหลากหลายของเกสรผึ้งในประเทศไทย การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเกสรผึ้ง และการเลี้ยงผึ้งให้ได้มาตรฐานตามปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดี (GAP)
โครงการ Smart Bee คณะวิทย์ มช. จัดสัมมนาความหลากหลายของเกสรผึ้งในประเทศไทย การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเกสรผึ้ง และการเลี้ยงผึ้งให้ได้มาตรฐานตามปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดี (GAP)

       เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562  โครงการ Smart Bee คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รศ.ดร.ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร หัวหน้าชุดโครงการและอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จัดการสัมมนา หัวข้อ “ความหลากหลายของเกสรผึ้งในประเทศไทย การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเกสรผึ้ง และการเลี้ยงผึ้งให้ได้มาตรฐานตามปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดี (GAP)” สำหรับเกษตรกรที่สนใจ โดยวิทยากรจากสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ อาจารย์และนักวิจัยในโครงการ Smart Bee ซึ่งได้รับเกียรติจาก  อาจารย์  ดร.มาโนช นาคสาทา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


วันที่ : 13 ส.ค. 2019

ค้นหาข่าว
หน่วยงาน
คีย์เวิร์ด
ค้นหาจาก
หมวดหมู่ข่าว