การสัมมนาอาจารย์ เรื่อง ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
การสัมมนาอาจารย์ เรื่อง ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล

          คณะวิทยาศาสตร์จัดการสัมมนาอาจารย์ เรื่อง ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา และบรรยายชี้แจงรายละเอียด เพื่อให้คณาจารย์มีความเข้าใจในข้อบังคับฯ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์


วันที่ : 26 ก.ค. 2019

ค้นหาข่าว
หน่วยงาน
คีย์เวิร์ด
ค้นหาจาก
หมวดหมู่ข่าว