คณะวิทยาศาสตร์ทำบุญถวายเทียนพรรษา ณ วัดปทุมสราราม อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ทำบุญถวายเทียนพรรษา ณ วัดปทุมสราราม อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

         ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ตลอดจนผู้เกษียณคณะวิทยาศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก เนียมทรัพย์  รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วัฒเนสก์ ประธานชมรมผู้เกษียณฯ ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดปทุมสราราม   ตำบลเชิงดอย   อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ ๑๒  กรกฎาคม ๒๕๖๒   เพื่อความเป็นศิริมงคล ตลอดจนเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย โดยมีผู้นำชุมชน ชาวบ้าน และเยาวชนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

 


วันที่ : 12 ก.ค. 2019

ค้นหาข่าว
หน่วยงาน
คีย์เวิร์ด
ค้นหาจาก
หมวดหมู่ข่าว