คณะวิทยาศาสตร์ มช. ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษาและทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๒
คณะวิทยาศาสตร์ มช. ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษาและทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๒

 


คณะวิทยาศาสตร์ มช. ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา
ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษาและทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๒
ณ วัดปทุมสราราม   ตำบลเชิงดอย   อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่
ในวันศุกร์ที่ ๑๒  กรกฎาคม ๒๕๖๒  

กำหนดการ
เวลา ๐๘.๓๐ น. บุคลากรขึ้นรถพร้อมกัน (หน้าอาคาร ๔๐ ปี คณะวิทยาศาสตร์)
เวลา ๐๙.๓๐ น. เดินทางถึงวัด เริ่มแห่ขบวนผ้าป่าสามัคคี 
เวลา ๑๐.๐๙ น. เริ่มพิธีทำบุญ
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
เวลา ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
เวลา ๑๓.๐๐ น. ทัศนศึกษา ณ ๑) หนองบัวพระเจ้าหลวง  ๒) สะพานแขวนเขื่อนแม่กวง หรือ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
เวลา ๑๖.๓๐ น. เดินทางกลับคณะวิทยาศาสตร์โดยสวัสดิภาพ
 
** กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**
 
ทั้งนี้ สามารถร่วมทำบุญ โดยโอนเงิน
ผ่านบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่บัญชี ๖๖๗-๒๘๘๒๓๒-๑               
ชื่อบัญชี “กองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์” 
และกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินทางโทรสาร
หมายเลข ๐ ๕๓๒๒ ๒๒๖๘ หรือทางอีเมล benjawan.jai@cmu.ac.th  
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
หรือร่วมทำบุญได้ที่ธุรการในหน่วยงานที่ท่านสังกัด 
และหน่วยธุรการกลาง ชั้น ๒ อาคาร ๔๐ ปี คณะวิทยาศาสตร์ 

สอบถาม โทร. ๐๕๓๙๔ ๓๓๐๙

เงินทำบุญจะได้นำเข้าสมทบทุนบูรณะอุโบสถและสร้างศาลาบำเพ็ญบุญของวัดปทุมสรารามต่อไป


วันที่ : 19 มิ.ย. 2019

ค้นหาข่าว
หน่วยงาน
คีย์เวิร์ด
ค้นหาจาก
หมวดหมู่ข่าว