คณะวิทยาศาสตร์จัดค่าย CMU Science Camp ค่ายค้นฝัน ปั้นนักวิทย์ ตอน "Science of the Impossible"
คณะวิทยาศาสตร์จัดค่าย CMU Science Camp ค่ายค้นฝัน ปั้นนักวิทย์ ตอน

       ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 CMU Science Camp ค่ายค้นฝัน ปั้นนักวิทย์ ตอน  "Science of the Impossible" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรัฏฐ์ แสนทน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงาน เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องบรรยาย SCB2100 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ  ชมรมวิชาการ สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 19-25 พฤษภาคม 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในเขตภาคเหนือได้ฝึกฝนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ปลูกฝังให้เยาวชนเกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนและประกอบอาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์ ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาวิทยาศาสตร์ขั้นสูง โดยนักเรียนที่เข้าค่ายจะได้ร่วมทำกิจกรรมเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์หลายด้าน ทั้งการนำเสนอโจทย์ปัญหา การประดิษฐ์คิดค้น การทดลอง รวมทั้งกิจกรรมโต้วาที กีฬา สันทนาการ ทัศนศึกษา และอื่นๆ อีกมากมาย 

 

 

 


วันที่ : 21 พ.ค. 2019

ค้นหาข่าว
หน่วยงาน
คีย์เวิร์ด
ค้นหาจาก
หมวดหมู่ข่าว