ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์เดินทางเยือน Iwate University ประเทศญี่ปุ่น เพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการ
ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์เดินทางเยือน Iwate University ประเทศญี่ปุ่น เพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการ

      เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เดินทางเยือน Iwate University ซึ่งตั้งอยู่ ณ จังหวัดอิวาเตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยมี Prof. Akira Iwabuchi อธิการบดี และคณะผู้บริหารระดับสูงของ Iwate University ให้การต้อนรับ ซึ่งการเดินทางเยือน Iwate University ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน โดยเฉพาะความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีพลาสมาเกษตรและอาหาร ด้านหลักสูตรนานาชาติ รวมถึงเทคโนโลยีการดูแลผู้สูงวัยแบบครบวงจร

ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยทั้งสองได้ร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
และในช่วงบ่าย ได้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ตลอดจนเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการพลาสมาไฟฟ้าแรงสูงสำหรับเกษตรและอาหาร และเยี่ยมชม start up การปลูกเห็ดยามาบูชิตาเกะด้วยเทคโนโลยีพลาสม่า

 

 


วันที่ : 16 พ.ค. 2019

ค้นหาข่าว
หน่วยงาน
คีย์เวิร์ด
ค้นหาจาก
หมวดหมู่ข่าว