#รอบสุดท้าย เปิดจองเสื้อที่ระลึกครบรอบ 55 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มช.
#รอบสุดท้าย เปิดจองเสื้อที่ระลึกครบรอบ 55 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มช.

#รอบสุดท้าย เปิดจองเสื้อที่ระลึกครบรอบ 55 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มช. 

1. หมดเขตสั่งจอง วันที่ 30 มิถุนายน 2562 คาดว่าจะได้รับเสื้อภายในสิ้นเดือนสิงหาคม 2562

2. สั่งจองผ่านระบบออนไลน์ที่ http://epg.science.cmu.ac.th/reserv…/shirt-55-year/index.php เท่านั้น

3. การชำระเงิน 
• กรุณาโอนเงินพร้อมแนบ Slip หลักฐานในระบบ 
(หากไม่แนบหลักฐานระบบจะไม่ยอมรับการสั่งจอง) 
ชื่อบัญชี กองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ 
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เลขที่บัญชี 667-288232-1

4. จะมีการประกาศรายชื่อผู้สั่งจอง (หลังหมดเขตการสั่งจอง) และประกาศวันจัดส่งเสื้อ (หลังจากคณะได้รับเสื้อจากร้าน) ผ่านเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มช. (www.science.cmu.ac.th)

5. การรับเสื้อ
• กรณีรับด้วยตนเอง รับได้ที่งานการเงินการคลังและพัสดุ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มช.
• กรณีรับเสื้อทางไปรษณีย์ โปรดชำระค่าเสื้อ+ค่าส่งตัวละ 50 บาท


 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการเงิน การคลังและพัสดุ โทร. 053-943312

"เพราะ 55 ปี มีเพียงครั้งเดียว"
2019 #55thAnniversaryScienceCMU
Research@Sci From Sky To Rock
Studying@Sci E x p a n d i n g Your Mind


วันที่ : 02 พ.ค. 2019

ค้นหาข่าว
หน่วยงาน
คีย์เวิร์ด
ค้นหาจาก
หมวดหมู่ข่าว