การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ ระหว่างวันที่ 18-20 เมษายน 2562 ณ Karina Resort Chiang Mai โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าศูนย์ หัวหน้างานในสำนักงานคณะ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนาสัณฑ์ เกาะสุวรรณ์ อนุกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ TQA Assessor และ EdPEx Assessor ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นวิทยากรในการสัมมนาตลอด 3 วัน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้ร่วมกันระดมความคิดในการวางแผนกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่ความสำเร็จในการบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน


วันที่ : 18 เม.ย. 2019

ค้นหาข่าว
หน่วยงาน
คีย์เวิร์ด
ค้นหาจาก
หมวดหมู่ข่าว