คณะวิทยาศาสตร์รับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560
คณะวิทยาศาสตร์รับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ และภาควิชาต่างๆ  ระหว่างวันที่ 6-17 กันยายน 2561 และวันที่ 8 ตุลาคม 2561 โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาองค์กร คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ


วันที่ : 12 ก.ย. 2018

ค้นหาข่าว
หน่วยงาน
คีย์เวิร์ด
ค้นหาจาก
หมวดหมู่ข่าว