รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์

 คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย  หรือ  ข้าราชการ  สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เข้ารับการคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  จนถึงวันที่  19  มิถุนายน  2563  

(รายละเอียดการรับสมัครดังไฟล์แนบ)

สอบถามเพิ่มเติมที่คุณพัฒนพงค์  กันเชียง  053-943310

 เอกสาร Download

เอกสาร (รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์)


วันที่ : 8 มิ.ย. 2563ค้นหาข่าว
หน่วยงาน
คีย์เวิร์ด
ค้นหาจาก
หมวดหมู่ข่าว