รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา หรือ พืชศาสตร์ หรือ เทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และระดับปริญญาตรี สาขาวิชาชีววิทยา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (โปรดอ่านรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง)

 เอกสาร Download

เอกสาร (รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา)


วันที่ : 1 เม.ย. 2563ค้นหาข่าว
หน่วยงาน
คีย์เวิร์ด
ค้นหาจาก
หมวดหมู่ข่าว