คณะวิทยาศาสตร์จัดพิธีทำบุญประจำปี การประชุมบุคลากร และงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561

จำนวนผู้เข้าชม : 911 ครั้ง
10 มกราคม 2018


        คณะวิทยาศาสตร์จัดพิธีทำบุญประจำปี การประชุมบุคลากร และงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ณ ห้องบรรยาย SCB2100 และโถงชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ โดยในช่วงเช้ามีการจัดพิธีทำบุญประจำปีและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป หลังจากนั้นมีการประชุมบุคลากร ประจำปี 2560 เพื่อให้บุคลากรได้รับฟังการรายงานผลการดำเนินงานของคณะฯ และความก้าวหน้าด้านต่างๆ ในรอบปี 2560 โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีการแนะนำผู้บริหารและบุคลากรใหม่ การมอบรางวัลแก่บุคลากรดีเด่น ผู้สร้างชื่อเสียงให้กับคณะฯ และผู้ที่มีผลงานวิจัยดีเด่น ส่วนในช่วงบ่ายมีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรมอย่างคับคั่ง