คณะวิทยาศาสตร์จัดพิธีดำหัวคณบดีและผู้อาวุโสคณะวิทยาศาสตร์ และร่วมพิธีดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส มช. ประจำปี 2560

จำนวนผู้เข้าชม : 853 ครั้ง
12 มิถุนายน 2017


                 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีดำหัวคณบดีและผู้อาวุโส ประจำปี 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธี ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร ตลอดจนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกันอนุรักษ์สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง และแสดงความเคารพนอบน้อมต่อผู้อาวุโส รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร โดยในปีนี้มีผู้อาวุโส ซึ่งประกอบด้วยอดีตผู้บริหาร ผู้เกษียณ และผู้ทรงคุณวุฒิจากทุกส่วนงาน ให้เกียรติเข้าร่วมงานกว่า 57 ท่าน ทั้งนี้บุคลากรและนักศึกษาได้พร้อมใจกันตกแต่งริ้วขบวนอย่างสวยงามเข้าสระเกล้าดำหัวและขอพรจากผู้อาวุโสโดยพร้อมเพรียงกัน และในวันเดียวกันนี้คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้เข้าร่วมพิธีดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโสมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ บริเวณลานสัก ด้านหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยในปีนี้คณะวิทยาศาสตร์สามารถคว้ารางวัล 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศการประกวดแต่งกายชุดพื้นเมืองชาติพันธ์ุในล้านนาของนักศึกษา ทั้งประเภทชายและหญิง