การซ้อมพิธีรับปริญญา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2560

จำนวนผู้เข้าชม : 1257 ครั้ง
18 มกราคม 2017


ซ้อมพิธีรับปริญญา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2560 (ซ้อมรับงาน ฉบับย่อ)

 

ซ้อมพิธีรับปริญญา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2560 (ซ้อมรับงานฉบับเต็ม)

 

ซ้อมพิธีรับปริญญา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2560 (ระเบียบเครื่องแต่งกาย)