โครงการรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโสและการพัฒนา เรื่อง Some unique developments regarding chemical sciences at Chiang Mai University : from 50 year experiences towards the future

จำนวนผู้เข้าชม : 1168 ครั้ง
2 กันยายน 2014


 

 

โครงการรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโสและการพัฒนา เรื่อง Some unique developments regarding chemical sciences at Chiang Mai University : from 50 years experience towards the future "พัฒนาการที่โดดเด่นทางวิทยาศาสตร์เคมีที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : จากประสบการณ์ 50 ปี ที่มุ่งไปข้างหน้า" วันที่ 9 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องบัวเรศ คำทอง ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สามารถ ดู vdo clip อื่นๆ ได้จาก
https://www.facebook.com/people/Ianalyst-Cmu/100002159856050

 

Credit : ขอขอบคุณ Clip Video จาก คุณ wasin wongwilai และ YouTube