การบรรยายธรรมะ หัวข้อ “ธรรมะกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” บรรยายโดย พระมหาสมปอง ตาลปุตโต วันที่ 7 มกราคม 2557

จำนวนผู้เข้าชม : 844 ครั้ง
6 มีนาคม 2014