บรรยายพิเศษเรื่อง “ทิศทางการพัฒนาประเทศบนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 6 ธันวาคม 2556

จำนวนผู้เข้าชม : 667 ครั้ง
4 มีนาคม 2014