บรรยายพิเศษเรื่อง “สถานการณ์สิ่งแวดล้อมของไทย และประเทศในกลุ่ม AEC” โดย ดร.วิจารย์ สิมาฉายา รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 6 ธันวาคม 2556

จำนวนผู้เข้าชม : 655 ครั้ง
4 มีนาคม 2014