รายการมองเมืองเหนือช่อง 11 NBT สนทนาประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2556 วันที่ 31 กรกฏาคม 2556

จำนวนผู้เข้าชม : 697 ครั้ง
4 มีนาคม 2014