การพัฒนาเกณฑ์การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน ( OTOP) ในเขตภาคเหนือตอนบน
Loading the player ...

โดย : อาจารย์ สาธิต ปิยนลินมาศ

        

วัน อังคาร ที่   29 ธันวาคม 2558
เรื่อง   การพัฒนาเกณฑ์การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน ( OTOP) 
ในเขตภาคเหนือตอนบน

โดย อาจารย์ สาธิต ปิยนลินมาศ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


วันที่ :

งานประชุมประจำปี 2559 สวทช. ภาคเหนือ ร่วมยกระดับสังคมวิทยาศาสตร์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเหนือ
โดย : ศ.ดร.ทวี ตันฆศิริ ที่ปรึกษาด้านโลหะและวัสดุ
26 กุมภาพันธ์ 2016
โครงการ VDO streaming for Lab teaching
โดย : อาจารย์ สาธิต ปิยนลินมาศ
23 กรกฎาคม 2015
ชุดตรวจสอบปริมาณกรดไขมันชนิดทรานส์ในน้ำมันพืชอย่างง่าย
โดย : ผศ.ดร.สมชัย ลาภอนันต์นพคุณ ศูนย์ความเป็นเลิศนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการวิเคราะห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 พฤษภาคม 2015
ปีกนกห่มดาว ณ ดอยอินทนนท์ 21 - 22 มีนาคม 2558
โดย : วันทนีย์ ปุรณะสกุล
10 มีนาคม 2015