ค่ายสนุก 5 วันกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 22 วันที่ 16 - 20 มีนาคม 2558
Loading the player ...

โดย : อาจารย์ สพ.ญ.พัชญ์วัญญ์ อาจิณาจารย์

        

 
เรื่อง   ค่ายสนุก 5 วันกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 22 วันที่ 16 - 20 มีนาคม 2558

โดย อาจารย์ สพ.ญ.พัชญ์วัญญ์ อาจิณาจารย์ อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นางสาวพิลาศลักษณ์ คุ้มแคว้น ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


วันที่ :

งานประชุมประจำปี 2559 สวทช. ภาคเหนือ ร่วมยกระดับสังคมวิทยาศาสตร์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเหนือ
โดย : ศ.ดร.ทวี ตันฆศิริ ที่ปรึกษาด้านโลหะและวัสดุ
26 กุมภาพันธ์ 2016
โครงการ VDO streaming for Lab teaching
โดย : อาจารย์ สาธิต ปิยนลินมาศ
23 กรกฎาคม 2015
ชุดตรวจสอบปริมาณกรดไขมันชนิดทรานส์ในน้ำมันพืชอย่างง่าย
โดย : ผศ.ดร.สมชัย ลาภอนันต์นพคุณ ศูนย์ความเป็นเลิศนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการวิเคราะห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 พฤษภาคม 2015
ปีกนกห่มดาว ณ ดอยอินทนนท์ 21 - 22 มีนาคม 2558
โดย : วันทนีย์ ปุรณะสกุล
10 มีนาคม 2015