เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University

Steering Committee


Prof. Pongruk Sribanditmongkol, M.D., Ph.D.


President
Prof. Pongruk Sribanditmongkol, M.D., Ph.D.


Committee
Professor Emeritus Dr. Kittichai Wattananikorn

Tel. +6653 94 3301


Committee
Professor Emeritus Dr. Tavisakdi Ramingwong

Tel. +6653 94 3301


Committee
Dr. Preecha Kowittaya

Tel. +6653 94 3301


Committee
Assoc. Prof. Boonraksa Soonthornthum

Tel. +6653 94 3301


Committee
Mr. Nuttawutt Intraroj

Tel. +6653 94 3301


Committee and Secretary
Prof. Dr. Torranin Chairuangsri

Tel. +6653 94 3301


Assistant Secretary
Asst. Prof. Dr. Hataichanoke Niamsup

Tel. +6653 94 3301


phorn.p@cmu.ac.th
Mr. Phorn Promaharaj

Tel. +6653 94 3301
Faculty of Science, Chiang Mai University
239 Huaykaew Road, Tumbol Suthep, Amphur Muang, Chiang Mai 50200 THAILAND
Tel : 66 53 222180 Fax : 66 53-222268, 66 53-892274

Facebook: https://www.facebook.com/science.cmu
Line@ ID: scicmu (SCI CMU Info. Center)