เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University

Steering Committee


Clinical Professor Niwes Nantachit, M.D., FRCP(T)


President
Clinical Professor Niwes Nantachit, M.D., FRCP(T)


Committee
Professor Emeritus Dr. Kittichai Wattananikorn

Tel. +6653 94 3301


Committee
Professor Emeritus Dr. Tavisakdi Ramingwong

Tel. +6653 94 3301


Committee
Mr. Preecha Kowittaya

Tel. +6653 94 3301


Committee
Assoc. Prof. Boonraksa Soonthornthum

Tel. +6653 94 3301


Committee
Mr. Kanong Sakpetch

Tel. +6653 94 3301


Committee and Secretary
Prof. Dr. Torranin Chairuangsri

Tel. +6653 94 3301


Assistant Secretary
Asst. Prof. Dr. Hataichanoke Niamsup

Tel. +6653 94 3301
Faculty of Science, Chiang Mai University
239 Huaykaew Road, Tumbol Suthep, Amphur Muang, Chiang Mai 50200 THAILAND
Tel : 66 53 222180 Fax : 66 53-222268, 66 53-892274

Facebook: https://www.facebook.com/science.cmu
Line@ ID: scicmu (SCI CMU Info. Center)