เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University

Deans House


Prof. Dr. Torranin Chairuangsri


Prof. Dr. Torranin Chairuangsri

2017-Present


Assoc. Prof. Dr. Sampan Singharajwarapan

2010-2017


Assoc. Prof. Dr. Mongkon Rayanakorn

2005-2010


Assoc. Prof. Boonrucksar Soonthornthum

2000-2005


Prof. Emeritus Dr. Kittichai Wattananikorn

1994-2000


Assoc. Prof. Dr. Garune Klunklin

1990-1994


Prof. Emeritus Dr. Tavisakdi Ramingwong

1982-1990


Assoc. Prof. Dr. Udom Sriyotha

1978-1982


Assoc. Prof. Sompong Cheuntragool

1970-1978


Prof. Emeritus Dr. Buarej Kamthong

1964-1970
Faculty of Science, Chiang Mai University
239 Huaykaew Road, Tumbol Suthep, Amphur Muang, Chiang Mai 50200 THAILAND
Tel : 66 53 222180 Fax : 66 53-222268, 66 53-892274

Facebook: https://www.facebook.com/science.cmu
Line@ ID: scicmu (SCI CMU Info. Center)