เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University

Centers


Science and Technology Service Center ( http://www.stsc.science.cmu.ac.th/thai/index.php )
  Materials Science Research Center ( http://www.materials-center.science.cmu.ac.th )
  Environmental Science Research Center ( http://www.esrc.science.cmu.ac.th/web56/english/about.php )
  Doi Suthep Nature Study Center Chiang Mai University in honour of His Majesty the King ( http://doisuthep.science.cmu.ac.th/ )
Data Science Research Center ( www.datasci.science.cmu.ac.th )
Research Center for Quantum Technology ( http://rcqt.science.cmu.ac.th )Faculty of Science, Chiang Mai University
239 Huaykaew Road, Tumbol Suthep, Amphur Muang, Chiang Mai 50200 THAILAND
Tel : 66 53 222180 Fax : 66 53-222268, 66 53-892274

Facebook: https://www.facebook.com/science.cmu
Line@ ID: scicmu (SCI CMU Info. Center)