เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University

Departments


Department of Chemistry ( http://www.chem.science.cmu.ac.th )
  Department of Statistics ( http://www.cmustat.com )
  Department of Industrial Chemistry ( http://www.inc.science.cmu.ac.th/ )
  Department of Physics and Materials Science ( http://www.physics.science.cmu.ac.th )
Department of Mathematics ( http://math.science.cmu.ac.th )
  Department of Computer Science ( http://www.cs.science.cmu.ac.th/ )
  Department of Biology ( http://www.biology.science.cmu.ac.th/ )
  Department of Geological Sciences ( http://www.geol.science.cmu.ac.th )Faculty of Science, Chiang Mai University
239 Huaykaew Road, Tumbol Suthep, Amphur Muang, Chiang Mai 50200 THAILAND
Tel : 66 53 222180 Fax : 66 53-222268, 66 53-892274

Facebook: https://www.facebook.com/science.cmu
Line@ ID: scicmu (SCI CMU Info. Center)