เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University

Tuition & Fees

Bachelor Programs

 Tuition & Fees (per semester) 
 Thai/Foreigners   THAI +
(CLMV or ASEAN) 
 Foreigners 
1 B.S. (Chemistry) 16,000    
2 B.S. (Biochemistry and Biochemical Technology) 16,000    
3 B.S. (Industrial Chemistry) 16,000    
4 B.S. (Biology) 16,000    
5 B.S. (Microbiology) 16,000    
6 B.S. (Zoology) 16,000    
7 B.S. (Physics) 16,000    
8 B.S. (Materials Science) 16,000    
9 B.S. (Geology) 16,000    
10 B.S. (Gemology) 16,000    
11 B.S. (Computer Science) 16,000    
12 B.S. (Mathematics) 16,000    
13 B.S. (Statistics) 16,000    
14 B.S. (Data Science) 16,000    
15 B.S. (Environmental Science) (Int'l Program)   35,000


Master Programs

 Tuition & Fees (per semester) 
 Thai/Foreigners   THAI +
(CLMV or ASEAN) 
 Foreigners 
1 M.S. (Biology) 25,000    
2 M.S. (Teaching Biology) 25,000    
3 M.S. (Applied Microbiology) (Int'l Program)   35,000 50,000
4 M.S. (Chemistry) 25,000    
5 M.S. (Computer Science) 25,000    
6 M.S. (Geology) (Int'l Program)   35,000 65,000
7 M.S. (Applied Geophysics) (Int'l Program)   35,000 65,000
8 M.S. (Mathematics) 25,000    
9 M.S. (Applied Mathematics) 25,000    
10 M.S. (Teaching Mathematics) 25,000    
11 M.S. (Physics) 25,000    
12 M.S. (Teaching Physics) 25,000    
13 M.S. (Applied Physics) 25,000    
14 M.S. (Astronomy) 25,000    
15 M.S. (Materials Science) 25,000    
16 M.S. (Applied Statistics) 20,000    
17 M.S. (Industrial Chemistry) 25,000    
18 M.S. (Environmental Science) 25,000    
19 M.S. (Environmental Science) (Intl'l Program)   35,000 65,000

Doctor of Philosophy Program

 Tuition & Fees (per semester) 
 Thai/Foreigners   THAI +
(CLMV or ASEAN) 
 Foreigners 
1 Ph.D. (Biology) (Int'l Program)   35,000 55,000
2 Ph.D. (Applied Microbiology) (Int'l Program)   35,000 50,000
3 Ph.D. (Biodiversity and Ethnobiology) (Int'l Program)   35,000 55,000
4 Ph.D. (Chemistry) 25,000    
5 Ph.D. (Chemistry) (Int'l Program)   35,000 60,000
6 Ph.D. (Computer Science) 30,000    
7 Ph.D. (Geology) (Int'l Program)   35,000 65,000
8 Ph.D. (Mathematics) 25,000    
9 Ph.D. (Applied Statistics) 20,000    
10 Ph.D. (Physics) 21,000    
11 Ph.D. (Physics) (Int'l Program)   35,000 65,000
12 Ph.D. (Applied Physics) (Int'l Program)   36,250 58,750
13 Ph.D. (Materials Science) 25,000    
14 Ph.D. (Materials Science) (Int'l Program)   35,000 65,000
15 Ph.D. (Astronomy) 25,000    
16 Ph.D. (Industrial Chemistry) (Int'l Program)   35,000 60,000
17 Ph.D. (Environmental Science) (Int'l Program)   35,000 65,000
18 Ph.D. (Nanosience and Nanotechnology) (Int'l Program)   35,000 65,000

Program Duration

B.S. 8 semesters
M.S. 4 semesters
Ph.D. 6 semesters (for students with M.S.)
Ph.D. 8 semesters (for students with B.S.)Faculty of Science, Chiang Mai University
239 Huaykaew Road, Tumbol Suthep, Amphur Muang, Chiang Mai 50200 THAILAND
Tel : 66 53 222180 Fax : 66 53-222268, 66 53-892274

Facebook: https://www.facebook.com/science.cmu
Line@ ID: scicmu (SCI CMU Info. Center)