กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือกับต่างประเทศทางวิชาการ

 

.

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Lille

ในปีที่ผ่านมามีนักวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ได้เดินทางไปดูงานและศึกษางานวิจัยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญที่มหาวิทยาลัย Lille ดังนี้
วันที่ 7 กันยายน- 6 พฤศจิกายน 2543 อ.ดร.อภิวัฒน์ บารมี อาจารย์ภาควิชาเคมี เดินทางไปศึกษางานวิจัยเรื่องการวิเคราะห์สารต้านเชื้อมาลาเรียร่วมกับ Prof. Jacques Brocard
วันที่ 30 กันยายน - 1 พฤศจิกายน 2543 อาจารย์ณัฐวุฒิ วงศ์อนันต์ อาจารย์ภาควิชาธรณีวิทยา ศึกษางานวิจัยเรื่อง Paleontology ร่วมกับ Dr. Martial Caridroit


รายงานประจำปี 2544