กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือกับต่างประเทศทางวิชาการ

 


ความร่วมมือด้านดาราศาสตร์

เป็นความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ กับหอดูดาวยูนาน ประเทศสาธารณารัฐประชนจีน โดยเน้นทางด้านดาราศาสตร์ ที่ผ่านมามีนักวิจัยของทั้งสองสถาบันได้เดินทางมาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การร่วมกันตลอดมา และในวันที่ 9-13 ธ.ค. 2544 รองศาสตราจารย์ บุญรักษา สุนทรธรรม เดินทางไปเยือนหอดูดาวยูนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเก็บข้อมูลระบบดาวคู่


รายงานประจำปี 2544