ภาคผนวกที่ 12

นักศึกษาที่กำลังศึกษาในหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตร่วมกับ
สถาบันต่างประเทศ


นักศึกษาที่กำลังศึกษาในหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตร่วมกับสถาบันต่างประเทศ(หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 20 คน ในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้

Student Name

Research Area

Advisory Committee

Chemistry - Analytical Chemistry
1) 4365227 Sumalee Tanikul Development of Flow Injection Analysis for Some Organic Pollutants Assoc. Prof. Dr. Kate Grudpan
Asst. Prof. Dr. Suganya Mahatheeranont
Dr. Ponlayuth Sooksamiti
2) 4365228 Yutthapong Udnan Method Development for Real-Time Analysis of Iron and Phosphate in a Reservoir Assoc. Prof. Dr. Kate Grudpan
Dr. Jaroon Jakmunee
Dr. Ponlayuth Sooksamiti
Dr. Ron Bedkett
Dr. I. D. McKelvie
3) 4365226 Napaporn Youngviset Screening of Some Common Drugs as Selective Complexing Reagents for Some Metal Ion Determinations by Flow Injection Analysis and Its Application to Pharmaceutical Analysis Asst. Prof. Dr. Saisunee Liawruangrath
Assoc. Prof. Dr. Boonsom Liawruangrath
Prof. Dr. Alan Tounshend
Dr. Ponlayuth Sooksamiti
4) 4465228 Orawan Tue-Ngen Development of Flow Injection Voltammetry for Speciation Dr. Jaroon Jakmunee
Assoc. Prof. Dr. Kate Grudpan
Asst. Prof. Dr. Yuthsak Vaneesorn
Dr. Ponlayuth Sooksamiti
5) 4465234 Rodjana Burakhum Development of Continuous Analysis for Speciation Assoc. Prof. Dr. Kate Grudpan
Asst. Prof. Dr. Yuthsak Vaneesorn
Assoc. Prof. Dr.Prasak Thavornyutikarn
Dr. Ponlayuth Sooksamiti
Chemistry - Physical Chemistry
6) 4465232 Wasinee Channuan Structure-Property Relationship in Monofilament Fibres for Use as Absorbable Surgical Sutures Assoc. Prof. Dr. Jintana Siripitayananon
Dr. Nipapan Molloy
Dr. Robert Molloy
Prof. G. R. Mitchell
Prof. G. R. Davies
7) 4465229 Sorapong Janhom Dispersion Behavior of Metal Oxides During Stability Adjustment in Aqueous Medium Assoc. Prof. Dr. Ruangsri Watanesk
Asst. Prof. Dr. Surasak Watanesk
Asst. Prof. Dr. Orn-Anong Arquero
Dr. Ron Beckett
8) 4465231 Tussaneetorn Chuenpratoom Interaction of Surfactants and Polymers in the Concentration Range Below the Critical Micelle Concentration Asst. Prof. Dr. Ruangsri Watanesk
Asst. Prof. Dr. Surasak Watanesk
Dr. Teerapol Wongchanapiboon
Physics - Nuclear Physics and Beam
9) 4165049 Mr. Udomrat Tippawan Secondary Particle Spectra From Neutron Induced Nuclear Reaction in the 14-100 Mev Region Assoc. Prof. Dr. Thiraphat Vilaithong
Assoc. Prof. Dr. Somsorn Singkarat
Prof. Dr. Nils Olsson
Physics - Solid State Superconductors
10) 4265554 Atcharawan Kadjareon The Study of Physical Properties of Singer Crystal Superconductor* Asst. Prof. Dr. Sripen Towta
Assoc. Prof. Dr. Pongsri Mangkorntong
Assoc. Prof. Dr. Nikorn Mangkorntong
Geology - Mineralogy
11) 4365428 Mr. Surin Intayot Genesis of Skarn in the Khao Phra Ngam Area Changwat Lop Buri Asst. Prof. Dr. Panjawan Thanasuthipitak
Asst. Prof. Dr. Prayote Ounchanum
Assoc. Prof. Dr. Theerapong Thanasuthipitak
Materials Science - Ceramic
12) 4365523 Samart Kongthaweelert Preparation and Characterization of BaTiO3-SrTiO3 Ceramics Dr. Supon Anata
Asst. Prof. Dr. Gobwute Rujijanagul
Assoc. Prof. Dr. Sukon Phanichphant
13) 4465029 Wandee onreabroy Optical Properties of Zinc Oxide Glass Ceramics Assoc. Prof. Dr. Narin Sirikulrat
Assoc. Prof. Dr. Sukon Phanichphant
Assoc. Prof. Dr. Jerapong Tontragoon
Asst. Prof. Dr. Gobwute Rujijanagul
Dr. A. Jha
14) 4465035 Worapong Thiemsorn Compositional Dependence of Mutual Redox Interactions in Soda-lime-Silical Glass Melts Assoc. Prof. Dr. Sukon Phanichphant
Assoc.Prof. Dr. Kanchana Keowkamnerd
Dr. Pichanont Suwantada
Prof. Dr. R. Conradt
Materials Science - Composite Materials
15) 4465033 Pornsuda Bomlai Dielectric Properties of BaTiO3 Sputtered Thin Films Assoc. Prof. Dr. Narin Sirikulrat
Prof. Bill Bergman
Prof. Dr. Tawee Tunkasiri
Assoc. Prof. Dr. Jerapong Tontragoon
16) 4465034 Rungnapa Tipakonkittikul Preparation and Characterization of Ceramic-Polymer Composites Dr. Supon Anata
Assoc. Prof. Dr. Jintana Siripitayananon
Prof. G. Mitchell
Dr. R. H. Olley
17) 4365522 Teerachai Bongkarn Phase Tranformations in Ferroelectric Materials Asst. Prof. Dr. Gobwute Rujijanagul
Assoc. Prof. Dr. Narin Sirikulrat
Prof. Dr. Tawee Tunkasiri
Dr. Thoranin Chairuangsri
18) 4465032 Areeya Aeimbhu High Temperature Oxidation of Iron-Nikel-Mangnese Alloys Dr. Pisith Singjai
Assoc. Prof. Dr. Somchai Thomgtem
Dr. Thoranin Chairuangsri
19) 4465036 Naratip Vittayakorn Fabrication and Properties of O-3 Ferroelectrics Ceramics-Polymer Composites Asst. Prof. Dr. Gobwute Rujijanagul
Prof. Dr. Tawee Tunkasiri
Assoc. Prof. Dr. Jerapong Tontragoon
Materials Science - Metallurgy
20) 4465031 Amporn Wiengmoon A Microstructural Study of Carbides in High Chromium Cast Irons Dr. Thoranin Chairuangsri
Dr. J. T. H Pearce
Assoc. Prof. Dr. Narin Sirikulrat


รายงานประจำปี 2544