กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือกับต่างประเทศทางวิชาการ

 


ความร่วมมือกับศูนย์วิจัย Karlsruhe

ความร่วมมือของกลุ่มวิจัยนิวเคลียร์และเรดิโอเคมีและการวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อมกับกลุ่มวิจัยของศูนย์วิจัย Karlsruhe มีมานานแล้วเช่นกัน นอกเหนือจากจะมีความร่วมมือเกี่ยวกับงานวิจัยของนักศึกษาปริยญาเอก ที่สนับสนุนโดย DAAD มาแล้ว 4 คน (ดร.กลางพน กลมโชติ, ดร.พลยุทธ ศุขสมิติ, ดร.จรูญ จักร์มุณี และนายสมชัย สาราอนันต์นพคุณ โดยการประสานงานของ รศ.ดร.เกตุ กรุดพันธ์ แล้วปัจจุบันมีความร่วมมือในโครงการปริญญาเอกร่วมสถาบันฯด้วย ในปีที่ผ่านมา รศงดร.เกตุ กรุดพันธ์ และ ดร.จรูญ จักร์มุณี ได้เดินทางไปปรึกษาหารือในงานวิจัยที่ศูนย์วิจัย Karlsruhe (หลังจากที่ได้ไปเสนอผลงานวิจัยใน International Conference on Flow Analysis VIII ที่กรุงวอร์ซอร์ ประเทศโปแลนด์) ทั้งนี้โดยการประสานงานของ Dr. H. Geckeis, Mr. H. Sitter, Prof. Dr. B. Kavellakopolos และ Prof. Dr. Kim นอกจากนี้ยังได้ไปเยี่ยมสำนักงาน DAAD ที่กรุงบอนด์ (พบกัน Dr. C. Klaus และ Dr. D. Rucland) เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับการช่วยเหลือของ DAAD อีกด้วย

รายงานประจำปี 2543