ภาคผนวกที่ 5

กิจกรรมนักศึกษาในปีการศึกษา 2542-2543



วัน เดือน ปี

กิจกรรม

ผู้ดำเนินงาน

สถานที่

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

13 พ.ย. 42

โครงงานการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับดาราศาสตร์แก่สมาชิกชมรมดาราศาสตร์และผู้สนใจครั้งที่ 1

ชมรมดาราศาสตร์

หอดูดาวสิริกิต

27 พ.ย. 42

โครงงานวันสปอร์ตเดย์

ชมรมเชียร์

ตึก ScB1100 อาคาร 30 ปีคณะวิทยาศาสตร์

28 พ.ย. 42

โครงงานผ้าป่าธรณี

กลุ่มนักศึกษาภาควิชาธรณีวิทยา

สำนักสงฆ์พระพุทธบาท ปางแดง ต. เชียงดาว อ. เชียงดาว จ.เชียงใหม่

1 ธ.ค. 42

โครงงานวันปิดห้องเชียร์

ชมรมเชียร์

ตึก ScB1100 อาคาร 30ปี คณะวิทยาศาสตร์

3-7 ธ.ค. 42

โครงงานวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ลูกช้างกาลพฤกษ์ 9

กลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 2

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

8 -10 ธ.ค.42

โครงงานวิทยาศาสตร์สู่ชุมชนแนวคิดสู่การ

กระทำ

กลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 3

ร.ร แม่ริมใต้และร.ร.

อนุบาลเชียงใหม่

9 -11 ธ.ค. 42

โครงงานอัญมณี 4 สัมพันธ์ ( 4 กะรัต)

ชมรมอัญมณี

คณะวิทยาศาสตร์

10 - 11 ธ.ค. 42

โครงงานค่ายผู้นำเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม

ครั้งที่ 2

ชมรมอนุรักษ์ฯ

ค่ายอนุชนดอยสุเทพ

ต.สุเทพ อ.เมือง

จ.เชียงใหม่

3 - 7 ม.ค. 43

โครงงานกิจกรรมเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษ

กลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 3

ตึก ScB1100 อาคาร30 ปี คณะวิทยาศาสตร์

8 ม.ค. 43

โครงงาน Goodbye Science Senior

กลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 3

โรงแรม The Empress

8 - 9 ม.ค. 43

โครงงานค่ายวิทยาศาสตร์สัญจรระดับ

ประถมศึกษา

ชมรมดูนก

อ. เชียงดาว จ.เชียงใหม่

10 ม.ค. 43

โครงงานถอดไทด์ - ใส่อะตอม

กลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 3

ตึก ScB1100 อาคาร30 ปี คณะวิทยาศาสตร์

15 - 16 ม.ค. 43

โครงงานค่ายวิทยาศาสตร์สัญจรระดับ

มัธยมศึกษา ครั้งที่ 2

ชมรมวิชาการ

โรงเรียนสังวาลวิทยา

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

29 30 ม.ค. 43

โครงงานสัมมนากิจกรรมศึกษาประจำปี

สนว.

หอดูดาวสิรินธร

ตลอดปีการศึกษา

โครงงานอะตอมสาร

ฝ่ายบริหารสนว

คณะวิทยาศาสตร์ มช.

29 - 30 ม.ค. 43

สัมมนากิจกรรมประจำปี 2542

ฝ่ายบริหาร

หอดูดาวสิรินธร

24 - 25 พ.ค. 43

รับน้องรถไฟ

ฝ่ายบริหารสนว.

สถานีรถไฟหัวลำโพง

25 พ.ค. 43

วันแรกพบ

กลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 2

คณะวิทยาศาสตร์ มช.

25 พ.ค. - 15 มิ.ย. 43

โครงงานจัดทำสมุดเชียร์

ฝ่ายบริหารสนว.

คณะวิทยาศาสตร์ มช.

28 พ.ค. 43

วันสอน BOOM SCIENCE และเปิดสายรหัส

กลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 2

ศาลาอ่างแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

30 พ.ค. - 5 มิ.ย. 43

โครงงานจัดทำหนังสือรับน้อง

ฝ่ายบริหารสนว.

คณะวิทยาศาสตร์ มช.

2 3 มิ.ย. 43

ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาโรงเรียนเพื่อเด็กชนบท

กลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 2

โรงเรียนศรีเนรูห์

3 - 11 มิ.ย. 43

meeting physics

นักศึกษาชั้นปีที่ 3ภาควิชาฟิสิกส์

ภาควิชาฟิสิกส์และหอดูดาว

6 มิ.ย. 43

ผูกไทด์ - ใส่เข็ม

กลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 2

คณะวิทยาศาสตร์ มช.

12 มิ.ย. 43

เลือกสรรผู้แทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1

กลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 2

คณะวิทยาศาสตร์ มช.

13 - 17 มิ.ย. 43

โครงงานพัฒนาภาควิชาชีววิทยา

กลุ่มนักศึกษาภาควิชาชีวิทยา

ภาควิชาชีววิทยา มช.

19 มิ.ย. 43

วันเปิดห้องเชียร์

ฝ่ายบริหาร

ตึก PB 2100คณะวิทยาศาสตร์มช.

24 มิ.ย. 43

แนะนำภาควิชา

ฝ่ายบริหาร

คณะวิทยาศาสตร์ มช.

1 ก.ค. 43

รับน้องขึ้นดอย

ฝ่ายบริหารสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

เส้นทาง ม.ช.ดอยสุเทพ

3 - 7 ก.ค. 43

โครงงานเปิดโลกกิจกรรม

ฝ่ายบริหารสนว.

อาคาร 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์

10 - 20 ก.ค. 43

โครงงานติวเครื่องคิดเลขและติวเข้มก่อนสอบน้องปี 1

ชมรมวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์ มช.

19 - 27 ส.ค. 43

อบรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร์เน็ต

ชมรมคอมพิวเตอร์

ห้อง CSB 307

5 - 9 ก.ย. 43

เผยแพร่ความรู้และกิจกรรมของชมรมดูนก

ชมรมดูนก

บริเวณหน้าตึก ScB

กิจกรรมกีฬาแลนันทนาการ

8 - 27 พ.ย. 42

การแข่งขันฟุตบอลระหว่างคณะ

ชมรมฟุตบอล

สนามกีฬากลางมช.

12 - 30 พ.ย. 42

การแข่งขันฟุตบอลภายในคณะวิทยาศาสตร์

ชมรมฟุตบอล

สนามฟุตบอล มช.

27 พ.ย. 42

การแข่งขันกรีฑา SPORTDAY

ชมรมกรีฑา

สนามกีฬากลาง มช.

17 - 19 ม.ค. 43

การแข่งขันแบดมินตันภายในคณะวิทยาศาสตร์

ชมรมแบดมินตัน

สนามแบดมินตัน มช.

31 พ.ค. - 2 มิ.ย. 43

ธรณีสัมพันธ์

นักศึกษาธรณีวิทยา

ภาควิชาธรณีวิทยา

3 มิ.ย. 43

กีฬาสัมพันธ์

นักศึกษาธรณีวิทยา

โรงเรียนศรีเนรูห์

13 มิ.ย. 43

สถิติสัมพันธ์

ภาควิชาสถิติ

ภาควิชาสถิติ

14 - 20 มิ.ย. 43

โครงการแข่งขันบาสเกตบอลน้องใหม่ระหว่างคณะ

ชมรมบาสเกตบอล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

19 - 30 มิ.ย. 43

กีฬาวอลเลย์บอลน้องใหม่

ชมรมวอลเลย์บอล

สนามวอลเลย์บอลมช.

19 - 20 มิ.ย. 43

การแข่งขันรักบี้ฟุตบอล cmu. Open

ชมรมรักบี้ฟุตบอล

สนามรักบี้ฟุตบอล มช.

22 มิ.ย. - 13 ก.ค. 43

โครงการแข่งขันฟุตบอลน้องใหม่ระหว่างคณะประจำปีการศึกษา2543

ชมรมฟุตบอล

สนามฟุตบอลกลาง

24 - 28 มิ.ย. 43

โครงงานแข่งขันรักบี้ มช. โอเพ่น

ชมรมรักบี้ฟุตบอล

สนามรักบี้

3 - 7 ก.ค. 43

จัดบอร์ดเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกีฬารักบี้

ชมรมรักบี้ฟุตบอล

บอร์ดหน้าสโมสรคณะวิทยาศาสตร์

3 - 10 ก.ค. 43

โครงงานการแข่งขันกีฬารักบี้น้องใหม่

ชมรมรักบี้ฟุตบอล

สนามรักบี้ฟุตบอล มช.

4 - 7 ก.ค. 43

การแข่งขันแบดมินตันระหว่างคณะ

ชมรมแบดมินตัน

อาคารพลศึกษา มช.

8 - 27 ก.ค. 43

โครงงานการแข่งขันบาสเกตบอลระหว่างคณะ

ชมรมบาสเกตบอล

อาคารพลศึกษา มช.

9 - 22 ก.ค. 43

กีฬาวอลเลย์บอลระหว่างคณะ

ชมรมวอลเลย์บอล

อาคารพลศึกษา 1มช.

11 - 16 ก.ค. 43

การแข่งขันกีฬารักบี้น้องใหม่

ชมรมรักบี้ฟุตบอล

สนามรักบี้ฟุตบอล มช.

15 - 23 ก.ค. 43

โปโลน้ำ

ชมรมกีฬาทางน้ำ

สระว่ายน้ำรุจิรวงศ์

18 - 21 ก.ค. 43

การแข่งขันแบดมินตันระหว่างคณะ

ชมรมแบดมินตัน

อาคารพลศึกษา มช.

22 ก.ค. 43

การแข่งขันว่ายน้ำน้องใหม่ระหว่างคณะ

ชมรมกีฬาทางน้ำ

สระว่ายน้ำรุจิรวงศ์

23 ก.ค. 43

การแข่งขันว่ายน้ำระหว่างคณะ

ชมรมกีฬาทางน้ำ

สระว่ายน้ำรุจิรวงศ์

1 ส.ค. - 1 ก.ย. 43

โครงงานอบรมการเล่นแบดมินตันอย่างถูกวิธี

ชมรมแบดมินตัน

อาคารพลศึกษา มช.

9 - 20 ส.ค. 43

โครงงานแข่งขันฟุตบอลระหว่างภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์

ชมรมฟุตบอล

สนามรักบี้ฟุตบอล มช.

13 - 20 ส.ค. 43

แข่งขันรักบี้ระหว่างคณะ

ชมรมรักบี้ฟุตบอล

สนามรักบี้ฟุตบอล มช.

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

12 - 14 พ.ย. 43

โครงงานค่ายวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 10

ชมรมวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์ มช.

7 - 17 มี.ค. 43

โครงงานค่ายฝึกวิจัยวิทยาศาสตร์

ชมรมวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์ มช.

8 มิ.ย. 43

บำเพ็ญสัมพันธ์

ภาควิชาสถิติ

วัดฝายหิน

กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

27 พ.ค. 43

นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์

กลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 2

ศาลาธรรม

15 มิ.ย. 43

วันไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์

สนว.

ศาลาอ่างแก้ว มช.

20 ก.ค. 43

แห่เทียนพรรษา

ชมรมเมเจอร์สถิติ

วัดสันติธรรม


รายงานประจำปี 2543