ภาคผนวกที่ 5

กิจกรรมนักศึกษาในปีการศึกษา 2541-42

.

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

ผู้ดำเนินงาน

สถานที่

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

30 ต.ค.41

โครงงานจัดอบรม Staff ของชมรมดาราศาสตร์

ชมรมดาราศาสตร์

หอดูดาว

3 ธ.ค.41

โครงงานวันปิดห้องเชียร์

ชมรมเชียร์

ห้อง RB1220

5-7 ธ.ค.41

โครงงานวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ลูกช้างกาลพฤกษ์ 8

กลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 2

คณะวิทยาศาสตร์ มช.

5-7 ธ.ค.41

โครงงานสร้างจิตสำนึกในธรรมชาติ-สิ่งแวดล้อม

ชมรมอาสาฯ

บริเวณศูนย์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า

ภาคเรียนที่ 1/2542

โครงงานจัดทำสมุดเชียร์

ชมรมเชียร์

คณะวิทยาศาสตร์

2 ม.ค.-16 กพ.42

โครงงานรณรงค์เพื่อการแต่งกายให้สุภาพ เรียบร้อยภายในคณะวิทยาศาสตร์

กลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่1-4

คณะวิทยาศาสตร์

17 ม.ค.42

โครงงานถอดไทด์-ใส่อะตอม

กลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 2

ห้อง PB2-100

13 ก.พ.42

โครงงานรับน้องโคต้า

สนว.

คณะวิทยาศาสตร์ มช.

1-3 มี.ค.42

โครงงานสำรวจและศึกษาพันธุ์นก

ชมรมดูนก

ดอยอินทนนท์

26-27 พ.ค.42

โครงงานรับน้องรถไฟ

สนว.

สถานีรถไฟหัวลำโพง

27-29 พ.ค.42

โครงงานธรณีสัมพันธ์

กลุ่มนักศึกษาภาควิชาธรณีวิทยา

ภาควิชาธรณีวิทยา

28 พ.ค.42

โครงงานวันแรกพบ

กลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 2

คณะวิทยาศาสตร์

31 พ.ค.-1มิ.ย.42

โครงงานส่งเสริมการศึกษาและพัฒนชนบท

กลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 2

โรงเรียนศรีเนรูห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

6 มิ.ย.42

โครงงานวันสอ Boom

กลุทนักศึกษาชั้นปีที่ 2

ลานสังคีต มช.

11-13 มิ.ย.42

โครงงานฟิสิกส์สัมพันธ์

กลุ่มนักศึกษาภาควิชาฟิสิกส์

หอดูดาว

14 มิ.ย.42

โครงงานวันเปิดห้องเชียร์

ชมรมเชียร์

ห้อง ScB 1100

16มิ.ย.-16ก.ค.42

โครงงานซ้อมเพลงเชียร์ตลอดปีสำหรับ Sportday

ชมรมเชียร์

ห้อง ScB 1100

19-20 มิ.ย.42

โครงงานชีววิทยาอนุรักษ์สัมพันธ์

กลุ่มนักศึกษาภาควิชาชีววิทยา

อุทยานดอยสุเทพปุย

23 มิ.ย.-2ก.ค.42

โครงงานการซ้อมการแสดงสำหรับมุขขึ้นดอย

ชมรมเชียร์

อาคารเรียนรวม 3และลานสังคีต มช.

26 มิ.ย.42

โครงงานแนะนำภาควิชา

สนว.

คณะวิทยาศาสตร์

28 มิ.ย.42

โครงงานเลือกสรรผู้แทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1

กลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 2

ตึกฟิสิกส์ 2-100

3 ก.ค.42

โครงงานรับน้องขึ้นดอย

สนว.

พระธาตุดอยสุเทพ

10 ก.ค.42-15ม.ค.43

โครงงานเผยแพร่ความรู้และกิจกรรมของชมรมดูนก (บอร์ดดูนก)

ชมรมดูนก

ภาควิชาชีววิทยา

4 ก.ย.42

โครงงานสัมมนาสรุปกิจกรรมภาคเรียนที่ 1/2542

สนว.

ตึกคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

10-12 ก.ย.42

โครงงานสัมมนานักศึกษาชั้นปีที่ 1-4

กลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 2

คณวิทยาศาสตร์ และ ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

กิจกรรมกีฬาแลนันทนาการ

18 พย.-6 ธค.41

การแข่งขันฟุตบอลแต่ละภาควิชาภายในคณะ

ชมรมฟุตบอล

สนามฟุตบอล 2 มช.

28 พ.ย.41

โครงงานวัน SPORTDAY

ชมรมเชียร์

สนามกีฬากลาง มช.

28 พ.ย.41

การแข่งขันกรีฑา SPORTDAY

ชมรมกรีฑา

สนามกีฬากลาง มช.

29 พ.ย.41

การแข่งขันฟุตบอลประเพณี MATH-STAT COMP

ชมรมฟุตบอล

สนามรักบี้ฟุตบอลหน้า มช.

14 มิ.ย.42

การแข่งขันบาสเกตบอลน้องใหม่ระหว่างคณะ

ชมรมบาสเกตบอล

สนามบาส มช.

19-20 มิ.ย.42

การแข่งขันรักบี้ฟุตบอล มช.โอเพ่น

ชมรมรักบี้ฟุตบอล

สนามรักบี้ฟุตบอลหน้า มช.

26 มิ.ย.42

โครงงาน Freshy Night

สนว.

อาคารกิจกรรม อ.มช.

27มิ.ย.-15กค.42

การแข่งขันตะกร้อน้องใหม่ระหว่างคณะ

ชมรมตะกร้อ

สนามตะกร้อกลาง มช.

30 มิย.-15กค.42

การแข่งขันตะกร้อระหว่างคณะ

ชมรมตะกร้อ

สนามตะกร้อกลาง มช.

11-16 ก.ค.42

การแข่งขันรักบี้น้องใหม่ระหว่างคณะ

ชมรมรักบี้ฟุตบอล

สนามรักบี้ฟุตบอลหน้า มช.

12-16 ก.ค.42

การแข่งขันแบดมินตันระหว่างคณะ

ชมรมแบดมินตัน

อาคารพลศึกษา มช.

18 ก.ค.42

การแข่งขันโปโลน้ำระหว่างคณะ

ชมรมกีฬาทางน้ำ

สระว่ายน้ำรุจิรวงศ์

18 ก.ค.42

การแข่งขันว่ายน้ำระหว่างคณะ

ชมรมกีฬาทางน้ำ

สระว่ายน้ำรุจิรวงศ์

23-29 ส.ค.42

การแข่งขันรักบี้ฟุตบอลระหว่างคณะ

ชมรมรักบี้ฟุตบอล

สนามรักบี้ฟุตบอล หน้า มช.

25-27 ส.ค.42

การแข่งขันชกมวยสากลสมัครเล่น

ชมรมมวยสากลสมัครเล่น

อาคารพลศึกษา มช.

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

5-11 ต.ค.41

โครงงานออกค่ายอาสา

ชมรมอาสาพัฒนาฯ

หมู่บ้านห้วยบง ต.นาเกียน

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

9-10 ต.ค.41

โครงงานค่ายวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 9

ชมรมวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์ มช.

30 ม.ค.42

โครงงานเลี้ยงอาหารเด็กปัญญาอ่อน

กลุ่มนักศึกษาภาควิชา สถิติ

ศูนย์ปัญญาอ่อนภาคเหนือ

21 มี.ค.42

โครงงานพัฒนาภาควิชาสถิติ

กลุ่มนักศึกษาภาควิชาสถิติ

ภาควิชาสถิติ

30 พ.ค.42

โครงงานน้ำใจธรณีสู่ขาวเขา

กลุ่มนักศึกษาภาควิชา ธรณีวิทยา

วัดพระธาตุดอยสุเทพ

11 มิ.ย.42

โครงงานบำเพ็ญสัมพันธ์ของนักศึกษาภาควิชาสถิติ

กลุ่มนักศึกษาภาควิชา-สถิติ

วัดฝายหิน

12 ส.ค.42

โครงงานเก็บขยะ

ชมรมอาสาพัฒนาฯ

เขตเทศบาล อ.เมือง จ.เชียงใหม่

20-21 ส.ค.42

โครงงานปลูกป่า

ชมรมอาสาพัฒนาฯ

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

11-12 ก.ย.42

โครงงานค่ายผลิใบ

ชมรมอนุรักษ์ฯ

หน่วยจัดการต้นน้ำโป่งไคร้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

29 พ.ค.42

โครงงานนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์

กลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 2

บริเวณศาลาธรรม

17 มิ.ย.42

โครงงานวันไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์

สนว.

ศาลาอ่างแก้ว มช.

28 ส.ค.42

โครงงานบายศรีสู่ขวัญและขันโตก

สนว.

ศาลาอ่างแก้ว มช.

.

รายงานประจำปี 2542

.