ขอเชิญชวนผู้มีอุปการคุณร่วมสนับสนุนโครงการ ปั่น มา-หา กุศล 5,500 กิโลเมตร เพื่อกองทุน 60 ปี ในโอกาสครบรอบ 55 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มช.
ขอเชิญชวนผู้มีอุปการคุณร่วมสนับสนุนโครงการ ปั่น มา-หา กุศล 5,500 กิโลเมตร เพื่อกองทุน 60 ปี ในโอกาสครบรอบ 55 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มช.

ขอเชิญชวนผู้มีอุปการคุณร่วมสนับสนุนโครงการ ปั่น มา-หา กุศล 5,500 กิโลเมตร 
เพื่อกองทุน 60 ปี ในโอกาสครบรอบ 55 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
ขอเชิญร่วมสนับสนุนบริจาคได้ที่ “ บัญชีเลขที่ 456-0-26888-6 
ชื่อบัญชี ปั่นมา-หากุศล 5,500 กม. ธนาคารกรุงไทย”

 
โอนเงินแล้วกรุณา ส่งสำเนาใบโอนไปที่ ดร.เรืองศรี วัฒเนสก์  ruangsri.w@cmu.ac.th หรือ ดร.กานดา สิงขรัตน์ kanda.s@cmu.ac.th หรือผ่านทางไลน์ fb หรืออื่นๆที่สะดวก 
 
รายการบริจาคตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป จะได้รับใบเสร็จรับเงินจากคณะวิทยาศาสตร์ และสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สองเท่า

ลักษณะโครงการ
    นักปั่นวิดยา (อาจารย์ อดีตผู้บริหาร และศิษย์เก่ารุ่นต่างๆ) จำนวน 29 คน ร่วมกันปั่นจักรยานเพื่อสะสมระยะทางรวมกันให้ได้อย่างน้อย 5,500 กิโลเมตร ภายในระยะเวลา 3 เดือน (ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 – มกราคม 2562) โดยอาจปั่นร่วมกัน หรือแยกปั่นเดี่ยว เพื่อระดมทุนสนับสนุนกองทุน 60 ปี ในโอกาสครบรอบ 55 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณะอาคารให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ 60 ปี ของคณะวิทยาศาสตร์  ตลอดจนสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษา และจัดหาครุภัณฑ์และเครื่องมือวิจัยในระดับสูง  
 
   
 


วันที่ : 01 ต.ค. 2018

ค้นหาข่าว
หน่วยงาน
คีย์เวิร์ด
ค้นหาจาก
หมวดหมู่ข่าว