ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี ประจำปี 2561
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี ประจำปี 2561

     คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นายธนกฤต มามี นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 4 ผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี ประจำปี 2561 ณ สถาบันเดซี เมืองฮัมบูร์ก หรือเมืองซอยเธน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม–6 กันยายน 2561  

ตามที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมปฏิบัติการวิจัยระยะสั้น ณ สถาบันเดซี เมืองฮัมบูร์ก หรือเมืองซอยเธน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนไทยได้เปิดโลกทัศน์ทางวิชาการ และมีโอกาสเรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ ๆ จากประสบการณ์จริงในองค์กรการวิจัยระดับนานาชาตินั้น ภายหลังจากที่ สวทช. ได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาที่มีศักยภาพและคุณสมบัติเหมาะสมในขั้นต้นแล้ว จึงนำความขึ้นกราบบังคมทูล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงคัดเลือกในขั้นตอนสุดท้าย พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณคัดเลือก นายธนกฤต มามี นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ให้เป็น 1 ใน 4 ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมวิจัยดังกล่าว  

ข้อมูลจาก http://www.nstda.or.th/desy

 

 


วันที่ : 12 ม.ค. 2018

ค้นหาข่าว
หน่วยงาน
คีย์เวิร์ด
ค้นหาจาก
หมวดหมู่ข่าว