ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต ครบ 1 ปี
ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต ครบ 1 ปี

รศ.ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต ครบ 1 ปี โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


วันที่ : 13 ต.ค. 2017

ค้นหาข่าว
หน่วยงาน
คีย์เวิร์ด
ค้นหาจาก
หมวดหมู่ข่าว