งานเลี้ยงขันโตกคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560
งานเลี้ยงขันโตกคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร ตั้งทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานเลี้ยงขันโตกคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 ซึ่งจัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของล้านนาไทย และเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีความอุตสาหะอดทน ร่วมใจกันทำกิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ และมหาวิทยาลัย ด้วยความสามัคคีกลมเกลียว เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 ณ โถงชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ร่วมพิธี


วันที่ : 13 ก.ย. 2017

ค้นหาข่าว
หน่วยงาน
คีย์เวิร์ด
ค้นหาจาก
หมวดหมู่ข่าว