การอบรม Presentation Skill สำหรับนักศึกษาภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม
การอบรม Presentation Skill สำหรับนักศึกษาภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม

ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมจัดการอบรม Presentation Skill สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 เพื่อพัฒนาทักษะการบริหารโครงการแก่นักศึกษา โดยวิทยากรจาก บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560 ณ ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม

 


วันที่ : 12 ก.ย. 2017

ค้นหาข่าว
หน่วยงาน
คีย์เวิร์ด
ค้นหาจาก
หมวดหมู่ข่าว