การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์มีความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรและสถาบันต่าง ๆ จากต่างประเทศในหลาย ๆ ด้าน ทั้งทางด้านการศึกษา ดูงาน ฝึกอบรม และการทำวิจัยร่วมกัน รูปแบบความร่วมมือดังกล่าวมีทั้งประเภทที่มีการลงนามร่วมกันในสัญญาความร่วมมือ และไม่ได้มีการลงนามในสัญญาอย่างเป็นทางการ โดยความร่วมมือเหล่านี้มีวัตถุประสงค์หลักคือ

- เพื่อความร่วมมือในการทำวิจัยร่วมกัน

- เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์

- เพื่อพัฒนาคณาจารย์และนักวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์

สถาบัน/องค์กรต่างประเทศที่คณะวิทยาศาสตร์ได้ร่วมลงนามด้านความร่วมมือทางวิชาการในปัจจุบันมีดังนี้

1. สหราชอาณาจักร (United Kingdom)

- มหาวิทยาลัยลีดส์ (University of Leeds)

- วิทยาลัยเบิร์กเบค มหาวิทยาลัยลอนดอน (Birkbeck College, University of London)

- มหาวิทยาลัยบาธ (Bath University)

- มหาวิทยาลัยโคเวนทรี (University of Coventry)

-มหาวิทยาลัยเอดินเบอร์ (University of Edinburgh)

2. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน (Federal Republic of Germany)

- มหาวิทยาลัยซาร์แลนด์ (Saarland University)

3. ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน (The People Republic of China)

- หอดูดาวยูนนาน (Yunan Observatory Academia Sinica) คุนหมิง และ หอดูดาวปักกิ่ง (Beijing Astronomical Observatory)

- มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเซี่ยงไฮ้ (Shanghai University of Science and Technology)

- ศูนย์ตรวจสอบระยะไกลทางธรณีวิทยา กระทรวงธรณีวิทยาและทรัพยากรแร่ (Center for Remote Sensing in Geology, Ministry of Geology and Mineral Resources)

- สำนักงานธรณีวิทยาและทรัพยากรแร่ ยูนนาน (Yunan Bureau of Geology and Mineral Resources)

- มหาวิทยาลัยจี้หนาน (Jinan University)

4. ประเทศแคนาดา (Canada)

- มหาวิทยาลัยแคลการี (University of Calgary)

5. ประเทศญี่ปุ่น (Japan)

- มหาวิทยาลัยโอซากา (Osaka University (ISIR))

6. ประเทศสหรัฐอเมริกา (USA)

- มหาวิทยาลัยฮูสตัน (University of Houston)

7. ประเทศฝรั่งเศส (France)

- มหาวิทยาลัยมาร์เซย์ (Universite de Provence Marscille)

/ / / ความร่วมมือกับต่างประเทศ