ร่วมประชุม ณ ต่างประเทศ

ภาคผนวกที่ 7
 

 

ที่

กิจกรรม

ประเทศ

ระยะเวลา

1

ประชุม Tenth International Congress for Culture Collections

ญี่ปุ่น

8 ตค.-17 ตค.47

2

ประชุมวิชาการ ASEAN China Workshop

จีน

16 ตค.-24ตค.47

3

ประชุม IAEA/IRCA Final Review Meetig on Investigation environment and water resource geothermal areas

มาเลเซีย

24 ต.ค.-30ตค.47

4

ประชุมเตรียมการ เรื่อง การติดตามตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ

ลาว

13 พย.-14 พย.47

5

ประชุม 103rd Annual Meeting of the American Anthropological

สหรัฐอเมริกา

13 พย.-25 พย.47

6

ประชุมระดับภูมิภาค เรื่อง Environment Programme-Annual Technical Meeting

ลาว

15 พย.-16พย.47

7

ประชุมวิชาการ 5th HUGO Pacific Meeting&6th Asia-Pacific Conference on Human Gene “Genomic Medicine and Population Health”

สิงคโปร์

16 พย.-21 พย.47

8

ประชุม Eight Nation Education Research Project

สหรัฐอเมริกา

17 พย.-25 พย.47

9

ประชุม Sustainable Development of Biotechnology in the Tropics V

อินโดนีเซีย

2 ธค.-5 ธค.47

10

ประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค เรื่อง Regional Workshop on Bridging the Gap between Scientists and Science Educators

จีน

4 ธค-11 ธค.47

11

ประชุม Investigation of Present Situation of Environmental Education in Schools, and Introduction and Practice of Environmental Education Based on Experience Learning in North Thailand and Asia

ญี่ปุ่น

7 มค.-13 มค.48

12

ประชุมวิชาการ Mathematics in Industry Study Group

นิวซีแลนด์

22 มค.-30 มค.48

13

ประชุม World Year of PHYSICS 2005- Physics for Tomorrow in Asia

ไต้หวัน

29 มค.-2 กพ.48

14

ประชุม Workshop Graph Asymmetries

นิวซีแลนด์

20 กพ.-27 กพ.48

15

ประชุม Environmental Process Engineering and Its Related Sciences

มาเลเซีย

25 กพ.-27กพ.48

16

ประชุมเกี่ยวกับการจัดข้อมูลสำหรับความหลากหลายในรูปภาพดิจิตอลสำหรับ Herbarium

ฮ่องกง

12 มีค.-21 มีค.48

17

ประชุมวิชาการ Forest Landscape Restoration Implementation Workshop

บราซิล

2 เมย.- 13 เมย.48

18

ประชุมวิชาการเรื่อง ไพรเมทวิทยาของเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

อินโดนีเซีย

3 เมย.-6 เมย.48

19

ประชุมเกี่ยวกับเทคโนโลยีอินเตอร์เนตความเร็วสูง

สิงคโปร์

4 เม.ย- 6 เม.ย48

20

ประชุมวิชาการประจำปี 2548 สมาคมมนุษยวิทยากายภาพ

สหรัฐอเมริกา

6 เมย.- 9 เมย.48

21

ประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop for Promoting Environment Education in Cambodia

กัมพูชา

3 พค.-8 พค.48

22

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำเพื่อการจัดการลุ่มน้ำระดับชุมชน

สหรัฐอเมริกา

14 พค.-29พค.48

23

สัมมนาวิชาการและนิทรรศการการศึกษาไทย

เวียตนาม

19 พค.24 พค.48

24

ร่วมประชุมเรื่องการใช้เครื่องกำเนิดนิวตรอนในการตรวจหาวัตถุระเบิด

ออสเตรีย

10 มิย.-17 มิย.48

25

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมโครงร่าง The Uplands Progeam

สหพันธ์สาธารณรัฐ เยอรมัน

16 กค.–24 กค.48

26

ประชุม Fourth Asian Mathematical Conference

สิงคโปร์

19 กค.-24 กค.48

27

ประชุมการจัดการด้านคุณภาพน้ำที่ยั่งยืน

กัมพูชา/ลาว/เวียตนาม

15 สค.- 22สค48

28

สัมมนา Autumn College on Plasma Physics

อิตาลี

4 กย.- 1 ตค.48

29

ประชุม 18th International Congress of Nutrition

แอฟริกาใต้

5 กย – 5 ธค.48

30

ประชุม Rainforest Gathering

อังกฤษ

12 กย.-1 ตค.48

31

ประชุมกลุ่มพิจารณาด้านเทคนิคคุณภาพน้ำ

เวียตนาม

13 กย.-16 กย.48

32

ประชุมวิชาการ BIOINFO 2005

เกาหลีใต้

20 กย.-25 กย.48