การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

   

ในรอบปีที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งในส่วนที่เป็นกิจกรรมนักศึกษา และในส่วนที่เป็นกิจกรรมที่บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินการและมีส่วนร่วม ระหว่างเดือนตุลาคม 2546 - กันยายน 2547 ดังนี้

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

ผู้ร่วมงาน

11 ต.ค. 46

งานทำบุญตักบาตรเทโว
30 คน

16 ต.ค. 46

งานกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
30 คน

7 พ.ย. 46

โครงการอบรมเกี่ยวกับการทำกระทงวันยี่เป็ง

50 คน

9 พ.ย.46

ร่วมงานประเพณีลอยกระทง มช.
50 คน

26 ธ.ค.46

ทำบุญคณะวิทยาศาสตร์ประจำปี

300 คน

13 เม.ย.47

ร่วมขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

50 คน

23 เม.ย.47

พิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสคณะวิทยาศาสตร์

100 คน

23 เม.ย.47
ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
50 คน์
17 มิ.ย.47
พิธีไหว้ครู
250 คน
27 พ.ค.47

ร่วมงานทำบุญเมือง จังหวัดเชียงใหม่

30 คน

9 ก.ค. 47

พิธีบายศรีสู่ขวัญและงานขันโตก (กิจการนักศึกษา)
250 คน

20 ก.ค.47

พิธีหล่อเทียนพรรษา

80 คน

30 ก.ค.47

พิธีถวายเทียนพรรษา

60 คน

18 ส.ค.47

พิธีถวายพานพุ่มสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2547
20 คน

24 ก.ย.47

ร่วมพิธีถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์ เนื่องในวันมหิดล

20 คน

24 ก.ย.47
พิธีแสดงมุทิตาจิตและเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2546 ของบุคลากร
150 คน