การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

   

คณะวิทยาศาสตร์มีความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรจากต่างประเทศในหลายด้าน ทั้งด้านการศึกษาและการวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ การทำวิจัยร่วมกัน การจัดการศึกษาร่วมกัน การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ และการฝึกอบรมคณาจารย์นักวิจัยและนักศึกษาระหว่างสถาบันที่มีการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ซึ่งมีรายนามสถาบันจากประเทศต่างๆ ดังต่อไปนี้


United Kingdom:
- University of Leeds
- University of Reading
- University of Essex
- Aston University
- School of Health & Life Sciences, King’s College London, University of London
- University of Hull
- The school of Earth sciences & The School of Chemistry, University of Birmingham
- The school of Chemistry, Cardiff University.
- School of Engineering & Applied Science, Aston University
- University of Hertfordshire
- Department of Engineering Materials, University of Sheffield
- The University of Nottingham, Faculty of Engineering
- The University of Nottingham, Faculty of Medicine and Health Science

USA
- California State University, Fullerton
- Boise State University
- College of Natural Sciences & Mathematics, University of Houston
- University of North Carolina at Chapel Hill
- Pennsylvania State University
- Taxas A&M University
- Washington National Primate Research Center at University of Washington (WaNPRC)
- IOWA State University

Canada
- University of Western Ontario
- The University College of the Cariboo

Australia
- Monash University
- University of Wollongong

France
- Unviersity of Science and Technologies of Lille

China
- Yunnan Observatory, Chinese Academy of Sciences
- College of Science and Engineering, Jinan University
- The University of Hong Kong
- Xishuangbanna Tropical Botanical Garden, Chinese Academy of Sciences

Japan
- Hokkaido University
- Kagawa University
- Hirosaki University
- Ritsumeiken University
- Okayama University
- Aichi Institute of Technology
- Kanazawa University

Korea
- Seoul National University College of Medicine