กิจกรรมนักศึกษาในปีการศึกษา 2547

ภาคผนวกที่ 15
 

กิจกรรมนักศึกษาในปีการศึกษา2547 เดือน เม.ย.47- มี.ค.48

ลำดับที่

วดป.ที่จัด

กิจกรรม

สถานที่

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

1

19 เม.ย.47

จัดทำหนังสือรับน้อง

ที่ทำการ สนว.

2

15 พ.ค.47

โครงงานประชุมสัมมนาภายในชมรมเชียร์

ที่ทำการ สนว.

3

17-31 พ.ค.47

โครงงานจัดทำสมุดเชียร์

คณะวิทยาศาสตร์ มช.

4

22-24 พ.ค.47

รับน้องรถไฟ

สถานีรถไฟหัวลำโพง

5

25 พ.ค.47

โครงงานวันแรกพบ

โถงชั้นที่ 1 อาคาร 40 ปีคณะวิทยาศาสตร์

6

26 พ.ค.47

โครงงานวันเลือกแกนหอและแนะนำองค์กรนักศึกษาภายในคณะ

ลานสังคีต มช.

7

4 มิ.ย.47

โครงงานวันเปิดโลกกิจกรรม

โถงชั้นที่ 1 อาคาร 40ปี คณะวิทยาศาสตร์

8

7 มิ.ย.47-31 มี.ค.48

โครงการถ่ายภาพประทับใจของคณะวิทยาศาสตร์ ปี 2547

คณะวิทยาศาสตร์ มช.

9

10 มิ.ย.47

โครงงานผูกไทด์-ใส่เข็มและเปิดสายรหัส

ห้องบรรยายSCB1100 อาคาร 30 ปีคณะวิทยาศาสตร์

10

11 มิ.ย.47

แนะแนวการเรียนและสอนการใช้เครื่องคิดเลขแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1

ห้องบรรยาย SCB1100 อาคาร 40 ปีคณะวิทยาศาสตร์

11

18 มิ.ย.47

โครงการศึกษาระบบนิเวศป่าไม้และน้ำไหล

คาวบอยรีสอร์ท ต.สารภี อ.สารภี จ.ลำพูน

12

19-20 มิ.ย.47

โครงงานสัมมนากลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4

ห้องบรรยาย SCB2100 อาคาร 40ปีคณะวิทยาศาสตร์

13

26 มิ.ย.47

ค่ายฝึก Staff ในการดูนกและใช้กล้อง

อ่างเกษตร ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

14

6 ก.ค.47

โครงงานเลือกสรรผู้แทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1

ห้องบรรยาย SCB1100

15

10-11 ก.ค.47

โครงงานตั้งไข่ (อบรม staff)

คณะวิทยาศาสตร์ และหอดูดาวสิรินธร

16

17-18 ก.ค.47

โครงการฝึกอบรมถ่ายภาพสี

คณะวิทยาศาสตร์ มช.

17

19-25 ก.ค.47

โครงงานติวนักศึกษาปีที่ 1 เพื่อเตรียมตัวก่อนสอบกลางภาค

ห้องบรรยายSCB1100 อาคาร 30 ปีคณะวิทยาศาสตร์

18

21 ส.ค.47

โครงงานแนะนำภาควิชา

โถงชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

19

21 ส.ค.47

โครงการเตรียมความพร้อมของผู้จัดค่ายดูนกประจำปี 47 ครั้งที่ 1

ศูนย์รักษาพันธ์สัตว์ป่า วัดอุโมงค์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

20

28-29 ส.ค.47

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับดาราศาสตร์เบื้องต้น ครั้งที่ 1

บริเวณคณะวิทยาศาสตร์ มช.และหอดูดาวสิรินธร

21

5-7 ต.ค.47

ค่ายดูนกดอยเชียงดาว

ดอยเชียงดาว ต.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

22

14-17 ต.ค.47

ค่ายผู้นำเยาวชนดาราศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มช. และหอดูดาว

23

16 ต.ค.47

โครงการสัมมนาสปอร์ตเดย์

โถงชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

24

17-18 ต.ค.47

โครงการสัมมนาการประกันคุณภาพการศึกษา QA

รอยัลปิงรีสอร์ท

25

22-24 ต.ค.47

ค่ายรับขวัญนก

อุทยาแห่งชาติแม่ฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

26

30-31 ต.ค.47

โครงการฝึกอบรมถ่ายภาพขาวดำ

คณะวิทยาศาสตร์ มช.

27

5-7 พ.ย.47

ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 7

รร.แม่ทาวิทยาคม อ.แม่ทา จ.ลำพูน

28

27-28 พ.ย.47

ค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อชุมชน

คณวิทยาศาสตร์ มช.

29

27-28 พ.ย.47

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เขื่อนแม่งัด ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

30

3-4 ธ.ค.47

โครงการเตรียมความพร้อมของผู้จัดค่ายดูนก ประจำปี 2547 ครั้งที่ 2

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

31

3-4 ธ.ค.47

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับดาราศาสตร์เบื้องต้น ครั้งที่ 2

คณะวิทยาศาสตร์ มช.และหอดูดาว

32

7-9 ม.ค.48

โครงงานวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ลูกช้าง-กัลปพฤกษ์ ครั้งที่ 14

คณะวิทยาศาสตร์ มช.

33

8-10 ม.ค.48

ค่ายดาราศาสตร์สัญจร ครั้งที่ 3

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

34

14 ม.ค.48

ค่ายวิทยาศาสตร์เคมีสัญจร ครั้งที่ 3

ร.ร.บ้านข่วงเปาเหนือ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

35

20 ม.ค.-3 ก.พ.48

โครงงานถอดไทด์-ใส่อะตอม

ห้องบรรยาย SCB1100

36

21 ม.ค.48

หนังสือให้น้อง

ร.ร.ทุ่งหัวช้าง ต.ทุ่งหัวช้าง อ. ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน

37

6-9 มี.ค.48

โครงการเครือข่ายเยาวชนอนุรักษ์นก

อุทยานแห่งชาติดอย อินทนนท์

กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ

38

15 มิ.ย.-15 ก.ค.47

การแข่งขันบาสเกตบอลน้องใหม่

สนามบาส มช.

39

18-20 มิ.ย.47 และ25-2 มิ.ย.47

การแข่งขันซอล์ฟบอล Freshy

สนามกีฬาซอล์ฟบอล มช.

40

18-28 มิ.ย.47

กีฬาน้องใหม่

สนามวอลเลย์บอล มช.

41

20 มิ.ย.-5 ก.ค.47

การแข่งขันฟุตบอลน้องใหม่ระหว่างคณะ

สนามกีฬากลาง มช.

42

21-25 มิ.ย.47

การแข่งขันตะกร้อน้องใหม่

สนามตะกร้อ มช.

43

3 ก.ค.47

โครงงานรับน้องขึ้นดอย

พระธาตุดอยสุเทพ

44

5-9 ก.ค.47

การแข่งขันตะกร้อระหว่างคณะ

สนามตะกร้อ มช.

45

5-31 ก.ค.47

การแข่งขันฟุตบอลระหว่างคณะ

สนามกีฬากลาง มช.

46

12-17 ก.ค.47

การแข่งขันรักบี้ฟุตบอลน้องใหม่

สนามรักบี้ฟุตบอล มช.

47

12 –22 ก.ค.47

การแข่งขันวอลเลย์บอลระหว่างคณะ

สนามวอลเลย์บอล มช.

48

12-24 ก.ค.47

การแข่งขันบาสเกตบอลระหว่างคณะ

สนามบาสเกตบอล มช.

49

21 ส.ค.47

โครงงาน Freshy Night

ศาลาอ่างแก้ว มช.

50

13 พ.ย.47

การแข่งขันกีฬา 3 สถาบัน Triple Bord Game

ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 ม.แม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

51

13 พ.ย.47

กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ Math-Stat-Comp

ภาควิชาคณิตศาสตร์

52

20 พ.ย.47

โครงงานสปอร์ตเดย์

สนามกีฬากลาง มช.

53

20 พ.ย.47

โครงงานสปอร์ตไนท์

ลานเพลินเคมี

กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

54

22 ม.ค.48

โครงงาน Good Bye Science Senior

รร.เชียงใหม่ภูคำ

55

17 มิ.ย.47

โครงงานวันไหว้ครูคณะ

โถงชั้นที่ 1 อาคาร 40ปี คณะวิทยาศาสตร์

56

9 ก.ค.47

โครงงานบายศรีสู่ขวัญและขันโตก

โถงชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

57

29-30 พ.ค.47

โครงงานค่ายบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

โรงเรียนบ้านกองแหะ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

58

10-11 ก.ค.47

โครงการปลูกป่าและพัฒนาสิ่งแวดล้อม

บ้านห้วยน้ำริน ต.ป่าโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

59

15 ส.ค.47

เลี้ยงอาหารเด็กด้อยโอกาส

วัดสวนดอก ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

60

22 ส.ค.47

โครงงานวันพัฒนาคณะ

บริเวณคณะวิทยาศาสตร์ มช.

61

18-24 ต.ค.47

โครงงานออกค่ายอาสาพัฒนา

บ้านฟ้าสวย ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

62

28-30 ม.ค.48

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 15

คณะวิทยาศาสตร์ มช.

63

4-10 มี.ค.48

โครงงานออกค่ายอาสาพัฒนาเดือนมีนาคม

บ้านฟ้าสวย ต.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

64

5-15 มี.ค.48

โครงงานค่ายฝึกวิจัยทางวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 24

คณะวิทยาศาสตร์ มช.