การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม                             
ในรอบปีที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งในส่วนที่เป็นกิจกรรมนักศึกษา และในส่วนที่เป็นกิจกรรมที่บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินการและมีส่วนร่วม ระหว่างเดือนตุลาคม 2545 - กันยายน 2546 ดังนี้

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

ผู้ร่วมงาน/ผู้รับผิดชอบ

22 ต.ค. 45

งานทำบุญตักบาตรเทโว กรรมการ 5 คน

14 พ.ย. 45

งานกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 25 คน

19 - 20 พ.ย. 45

งานประเพณียี่เป็ง

กรรมการ 10 คน

27 ธ.ค. 45

ประชุมประจำปีบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ และทำบุญคณะวิทยาศาสตร์ บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

13 เม.ย.46

ร่วมขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

15 คน

25 เม.ย.46

พิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสคณะวิทยาศาสตร์

150 คน

25 เม.ย.46

ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

50 คน

1 พ.ค. 46
พิธีทำบุญอาคารเรียนและปฏิบัติการรวม คณะวิทยาศาสตร์ บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาตร์
12 มิ.ย. 46
พิธีไหว้ครู นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
14 มิ.ย.46

ร่วมงานทำบุญเมือง จังหวัดเชียงใหม่

15 คน

4 ก.ค. 46

พิธีหล่อเทียนพรรษา บุคลากรและนักศึกษา 100 คน

11 ก.ค. 46

พิธีบายศรีสู่ขวัญและงานขันโตก (กิจการนักศึกษา)

บุคลากรและนักศึกษา100 คน

11 ก.ค. 46

พิธีถวายเทียนพรรษา

บุคลากรและนักศึกษา 120 คน

18 ส.ค. 46

เป็นเจ้าภาพจัดพิธีถวายพานพุ่มสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2546 250 คน

24 ก.ย. 46

ร่วมพิธีถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์ เนื่องในวันมหิดล

5 คน

26 ก.ย. 46 พิธีแสดงมุทิตาจิตและเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2545ของบุคลากร บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ 300 คน