การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ                             

คณะวิทยาศาสตร์มีความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรจากต่างประเทศในหลายด้าน ทั้งด้านการศึกษาและการวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ การทำวิจัยร่วมกัน การจัดการศึกษาร่วมกัน การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ และการฝึกอบรมคณาจารย์นักวิจัยและนักศึกษาระหว่างสถาบันที่มีการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ซึ่งมีรายนามสถาบันจากประเทศต่างๆ ดังต่อไปนี้

   ประเทศสหราชอาณาจักร
1. Leeds University
ระยะเวลา 5 July 1999 - without time limitation
2. University of Reading
ระยะเวลา 26 September 2000 - without time limitations
3. University of Reading
ระยะเวลา 25 March 1999 - 25 March 2004 (มหาวิทยาลัยเป็นผู้ประสานงาน)
4. Essex University
ระยะเวลา 25 October 2000 - 25 October 2005
5. University of Hull
ระยะเวลา 26 September 2000 - 26 September 2005
6. Aston University
ระยะเวลา 21 October 2001 - without time limitation (มหาวิทยาลัยเป็นผู้ประสานงาน)
7. School of Health & Life Sciences, King's College London, University of London
ระยะเวลา 30 March 2001 - without time limitation
8. The School of Earth Sciences และ The School of Chemistry, University of Birmingham
ระยะเวลา 24 April 2001 - 24 April 2006
9. University of Dundee
ระยะเวลา 18 May 2001 - 18 May 2004
10. The School of Chemistry, Cardiff University
ระยะเวลา 13 December 2001 - without time limitations
11. School of Engineering & Applied Science, Aston University
ระยะเวลา 11 October 2001- without time limitations
12. University of Hertfordshire
ระยะเวลา 23 June 2002 - 23 June 2005
13. Department of Engineering Materials, University of Sheffield
ระยะเวลา 26 June 2003 - 26 June 2008
14. THE UNIVERSITY OF NOTTINGHAM, FACULTY OF MEDICINE AND HEALTH SCIENCE
ระยะเวลา 11 February 2004 - 11 February 2009
   ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน
15. University of Wuppertal
ระยะเวลา 21 December 1998 - 21 December 2003
16. Fakultat fur Maschinenbau, Verfahrens und Energietechnik Technishe Universitat Bergakademie Freiberg (TU-BAF)
ระยะเวลา 24 April 2001 - 24 April 2004
17. Geo Science Rheinish-Westfalishche Technische Hoschule Aachen (RWTH), Aachen University of Technology
ระยะเวลา 8 May 2001 - 8 May 2004
   ประเทศฝรั่งเศส
18. University of Science and Technologies of Lille
ระยะเวลา 25 February 2002 - 25 February 2007
   ประเทศฟินแลนด์
19. Turku Centre Biotechnology , Abo Akademiy University and University of Turku
ระยะเวลา 16 February 1999 - 16 February 2004
   ประเทศแคนาดา
20. University of Western Ontario
ระยะเวลา 7 February 2002 - 7 February 2007
21. THE UNIVERSITY COLLEGE OF THE CARIBOO
ระยะเวลา 17 December 2003 - without time limitation
   ประเทศสวีเดน
22. Uppsala University
ระยะเวลา 27 May 1999 - 27 May 2004
   ประเทศสหรัฐอเมริกา
23. California State University, Fullerton
ระยะเวลา 31 August 1999 - 31 August 2004
24. Boise State University
ระยะเวลา 27 February 2003 - 27 February 2008
25. College of Natural Sciences & Mathematics, University of Houston
ระยะเวลา 14 March 2003 - 14 March 2008
26. University of North Carolina at Chapel Hill
ระยะเวลา 17 June 2002 - 17 June 2005
27. Pennsylvania State University
ระยะเวลา 29 May 2003 - 29 May 2008
28. Texas A & M University, College Station
ระยะเวลา 30 July 2003 - 30 July 2008
29. Washington National Primate Research Center at University of Washington (WaNPRC)
ระยะเวลา 16 January 2003 -16 January 2008
   ประเทศออสเตรเลีย
30. Monash University
ระยะเวลา 24 March 2000 - 24 March 2005
31. University of Wollongong (ภาคคอมพิวเตอร์)
ระยะเวลา 25 January 2001 - wothout time limitation
32.UNIVERSITY OF WOLLONGONG (DEPARTMENT OF BIOLOGY)
ระยะเวลา 4 February 2004 - 4 February 2007
   ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน
33. Yunnan Observatory , Chinese Academy of Science
ระยะเวลา 28 May 2001 - 28 May 2006
34. College of Technology, Jinan University
ระยะเวลา 26 November 2001 - 26 November 2006
35. THE UNIVERSITY OF HONG KONG
ระยะเวลา 18 December 2003 - 18 December 2006
36. XISHUANGBANNA TROPICAL BOTANICAL GARDEN, CHINESE ACADEMY OF SCIENCE
ระยะเวลา 26 June 2003 - 26 June 2008
   ประเทศญี่ปุ่น
37. Kanazawa University
ระยะเวลา 14 March 2003- 14March 2008
38. Akita University
ระยะเวลา 14 July 1999 - 14 July 2004
39. Hokkaido University
ระยะเวลา 7 January 2000 - 7 January 2005
40. Kagawa University
ระยะเวลา 22 December 1999 - 22 December 2004
41. Hirosaki University
ระยะเวลา 2 November 2000 - 2 November 2005
42. Ritsumeikan University
ระยะเวลา 23 January 2002 - 23 January 2007
43. Okayama University
ระยะเวลา 21 November 2002 - 21 November 2007
44. AICHI INSTITUTE OF TECHNOLOGY
ระยะเวลา 8 November 2003 - 8 November 2008

   ประเทศเกาหลี

45. Sung Kyun Kwan University
ระยะเวลา 11 January 1999 - 11 January 2004
46. SEOUL NATIONAL UNIVERSITY COLLEGE OF MEDICINE
ระยะเวลา 16 January 2004 - 16 January 2009


สถาบันต่างประเทศที่มีการลงนามร่วมกัน แต่หมดอายุแล้ว

1. BIRKBECK COLLEGE, LONDON UNIVERSITY      ประเทศอังกฤษ
    หมดอายุเมื่อ 31 March 2003
2. FREIBERG UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY      ประเทศเยอรมัน
    หมดอายุเมื่อ 18 May 2003
3. UNIVERSITY OF EDINBURGH**      ประเทศอังกฤษ (ลงนามร่วมกัน 3 สถาบัน คือ University of Edinburge, Mahidol University และ Chiang Mai University )
    หมดอายุเมื่อ 16 January 2003
4. UNIVERSITY OF WASHINGTON      ประเทศอเมริกา
    หมดอายุเมื่อ 16 June 2003

สถาบันที่จะมีการดำเนินการ และอยู่ระหว่างการดำเนินการอยู่

1. UNIVERSITY OF NOTTINGHAM (FACULTY OF ENGINEERING)      ประเทศอังกฤษ
2. IOWA STATE UNIVERSITY      ประเทศสหรัฐอเมริกา
3. KYOTO UNIVERSITY      ประเทศญี่ปุ่น