กิจกรรมนักศึกษาในปีการศึกษา 2545
ภาคผนวกที่ 4
 


กิจกรรมนักศึกษาในปีการศึกษา2544 เดือน ต.ค.45-ก.ย. 46

ที่

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

ผู้ดำเนินงาน

สถานที่

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

1

15-17 พ.ย.45

โครงงานค่ายวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 13

ชมรมวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์ มช.

2

30 พ.ย.-1 ธ.ค.45

โครงงานอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับดาราศาสตร์เบื้องต้น ครั้งที่ 2

ชมรมดาราศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มช. และหอดูดาวสิรินธร

3

11-12 ม.ค.46

โครงงานค่ายดาราศาสตร์สัญจร

ชมรมดาราศาสตร์

ก.ม.26 ศูนย์บริการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์บ้านแม่กลาง-หลวง อุทยานแห่งชาติ ดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

4

16-19 ม.ค.46

โครงงานวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ลูกช้าง-กาลพฤกษ์ ครั้งที่ 12

กลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 2

คณะวิทยาศาสตร์ มช.

5

28 ก.พ.-1 มี.ค.46

โครงการสัมมนาผู้นำองค์กรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

สนว.

ม่อนดอยอิงฟ้า ต.โป่งแยงใน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

6

24-25 พ.ค.46

โครงงานรับน้องรถไฟ

สนว.

สถานีรถไฟหัวลำโพง กรุงเทพฯ

7

25 พ.ค.46

โครงงานวันแรกพบ

กลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 2

คณะวิทยาศาสตร์ มช.

8

1-12 มิ.ย.46

โครงงานจัดทำสมุดเชียร์

ชมรมเชียร์

คณะวิทยาศาสตร์ มช.

9

4 มิ.ย.46

โครงงานผูกไทด์-ใส่เข็มและเปิดสายรหัส

กลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 2

ห้องบรรยาย ScB 1100

10

11-13 มิ.ย.46

โครงงานอบรมพื้นฐานวิชาชีพนักอัญมณีวิทยา

ชมรมอัญมณี

ภาควิชาธรณีวิทยา

11

13 มิ.ย.46

โครงงานสอนการใช้เครื่องคิดเลขแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1

ชมรมวิชาการ

ห้องบรรยาย ScB 1100

12

21-22 มิ.ย.46

โครงงานตั้งไข่

ชมรมดาราศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มช. และเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

13

21-22 มิ.ย.46

โครงงานสัมมนากลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4

กลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 2

คณะวิทยาศาสตร์ มช.

14

21-22 มิ.ย.46

โครงงานอบรมถ่ายภาพสี

ชมรมถ่ายภาพ

คณะวิทยาศาสตร์ มช.

15

16-22 ก.ค.46

โครงงานการติวนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อเตรียมตัวติวก่อนสอบกลางภาค

ชมรมวิชาการ

ห้องบรรยาย ScB 1100

16

30-31 ส.ค.46

โครงงานอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับดาราศาสตร์เบื้องต้น ครั้งที่ 1

ชมรมดาราศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มช.และหอดูดาวสิรินธร

กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ

1

23 พ.ย.45

โครงงาน Sports Day

สนว.

สนามกีฬากลาง มช.

2

23 พ.ย.45

โครงงาน Sports night

สนว.

ลานเพลินเคมี

3

7 ธ.ค.45

โครงงาน Good Buy Science Senior

กลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 3

หอประชุม มช.

4

12-17 มี.ค.46

โครงงานแข่งขันกีฬา ATOMGAME

ฝ่ายกีฬาฯ

มหาวิทยาลัยรังสิต กรุงเทพฯ

5

29 มี.ค.-6 เม.ย.46

โครงงานแข่งขันกีฬา 4 สถาบัน

ฝ่ายกีฬาฯ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่

6

16-30 มิ.ย.46

โครงงานแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลน้องใหม่

ชมรมบาสเกตบอล

สนามบาสเกตบอล มช.

7

23-29 มิ.ย.46

โครงงานแข่งขันกีฬาเปตองน้องใหม่ระหว่างคณะ

ชมรมเปตอง

สนามเปตองกลาง มช.

8

26-28 มิ.ย.46

โครงงานแข่งขันกีฬาแบดมินตันน้องใหม่ระหว่างคณะ

ชมรมแบดมินตัน

อาคารพลศึกษา มช.

9

5 ก.ค.46

โครงงานรับน้องขึ้นดอย

สนว.

พระธาตุดอยสุเทพ

10

17-19 ก.ค.46

โครงงาน แข่งขันกีฬาแบดมินตันระหว่างคณะ

ชมรมแบดมินตัน

อาคารพลศึกษา มช.

11

20-25 ก.ค.46

โครงงานแข่งขันกีฬาฟุตบอลระหว่างคณะ

ชมรมฟุตบอล

สนามกีฬากลาง มช.

12

20-25 ก.ค.46

โครงงานแข่งขันกีฬาฟุตบอลน้องใหม่ระหว่างคณะ

ชมรมฟุตบอล

สนามรักบี้ฟุตบอลหน้า มช.

13

9-10 ส.ค.46

โครงงานแข่งขันกีฬาเปตองระหว่างคณะ

ชมรมเปตอง

สนามเปตองกลาง มช.

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

1

7-17 มี.ค.46

โครงการค่ายฝึกวิจัยทางวิทยา-ศาสตร์ ภาคฤดูร้อน สำหรับเยาชนในเขตพัฒนาภาคเหนือ ครั้งที่ 22

ชมรมวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์ มช.

2

7-8 มิ.ย.46

โครงงานค่ายอุ่นไอดิน-กลิ่นไอดาวและชาวอะตอม

กลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 2

ร.ร.บ้านกองแหะต.โป่งแยง อ.แม่ริมจ.เชียงใหม่

3

12-13 ก.ค.46

โครงงานปลูกป่าและพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ชมรมอาสาพัฒนาฯ

บ้านใหม่หนองหอยต.สันติสุข กิ่ง อ.ดอยหล่อจ.เชียงใหม่

กิจกรรมบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

1

12 มิ.ย. 46

งานวันไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์

สนว.

ห้องโถงนิทรรศการ ชั้นที่ 1 อาคาร ScB2

2

19 ก.ค.46

โครงงานบายศรีสู่ขวัญและขันโตก

สนว.

ห้องโถงนิทรรศการ ชั้นที่ 1 อาคาร ScB2